Tutustu Viitteen kuntavaaliteeseihin ja ehdokkaisiin

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry on Vihreiden jäsenyhdistys, joka ajaa tutkittuun tietoon perustuvaa politiikkaa. Tutustu näillä sivuilla kuntavaaliteeseihimme ja ehdokkaisiimme. Vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017 ja ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.

Katso ehdokkaat

Tieteen ja teknologian Vihreiden vaaliteesit

Hyvien päätösten tekeminen kunnissa vaatii tietoa. Ennen päätöksentekoa velvoitetaan virkakoneisto tuottamaan monipuolisesti tietoa päätösten tueksi. Päätösten toteuttamista seurataan aktiivisesti, ja tehottomia toimintatapoja puretaan rohkeasti.

Lue lisää: https://www.tiedepuolue.fi/2017/02/07/tieto-johtaa-kuntaa/

Monipuolinen koulutus on Suomen tärkein kilpailutekijä ja inhimillisen hyvinvoinnin takaaja. Kunnat huolehtivat siitä, että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus koulutukseen. Myös aikuisiän jatkokoulutukseen tulee panostaa kunnissa nykyistä enemmän.

Lue lisää: https://www.tiedepuolue.fi/2017/02/13/vaaliteesi-koulutus/

Teknologiaa käytetään kunnissa arjen parantamiseksi ja erityisesti yhteiskunnan heikoimpien hyväksi. Teknisten ratkaisujen avulla ikääntyvät ihmiset voivat pysyä omatoimisina mahdollisimman kauan. Digitalisaatio oikein toteutettuna tehostaa terveydenhuoltoa, säästää ympäristöä ja auttaa myös syrjäseutuja pysymään elinvoimaisempina.

Lue lisää: https://www.tiedepuolue.fi/2017/02/20/vaaliteesi-teknologian-ihmislaheinen-hyodyntaminen-2/

Kunnissa tehdään politiikkaa pitkäjänteisesti eikä vain yhtä vaalikautta katsoen. Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita ja sitä hillitään valtioiden ja yritysten lisäksi myös kunnissa suosimalla vähäpäästöisiä ratkaisuja energiantuotannossa, liikenteessä ja ruokailussa. Myös esimerkiksi väestön ikääntyminen on pysyvä trendi, joka on huomioitava pitkäjänteisessä kuntapolitiikassa.