Kirjoittaja: Antti Van Wonterghem, Kotka

Suomen bioenergiastrategia on pahassa pulassa. Chatham Housen raportti oli viimeisin kylmä suihku unelmille biotaloudesta. Puun asemaa on mietittävä uudelleen jokaisessa biovoimaan nojaavassa kunnassa. Hiilineutraalisuus ei ole kyseenalainen vain Turussa, vaan asia on nostettava esiin jokaisessa kunnassa.

Se on nostettava esiin myös meidän Vihreiden keskuudessa. Viime joulukuussa hyväksytyssä energiavisiossa reilusti yli kolmannes energiahuollosta nojaisi biovoimaan. Merkittävä osuus olisi myös lämpöpumpuilla. Hyvä näin, mutta Espoon geotermisen laitoksen toimivuudestakaan ei ole mitään takeita. Älkää ymmärtäkö tätä väärin. Toivon hankkeen onnistumista. Mitä vähemmän polttoon perustuvaa energiantuotantoa, sen parempi ilmastolle.

Mitä energiantuotannossa tavoiteltuun hiilineutraaliuteen tulee, pisimmällä dekarbonisaatiossa olemme sähköntuotannon osalta. Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa, että sähkön osuus kokonaisenergiatarpeesta on vajaa neljännes.

Itse olen lähes varma, että ydinvoima on osa Suomen tulevaisuutta, mutta ei välttämättä aivan nykyisen kaltaisena. Paras ratkaisu ovat pienet SMR-luokan reaktoritekniikat. SMR-reaktorit ovat teknologia joka on monessa suhteessa perinteisen ydinvoiman ja perinteisen uusiutuvan energian välimaastossa.

Perinteinen ydinvoima koostuu valtavista laitoksista, jotka tuottavat tasaisesti sähköä. Pienuutensa takia SMR-laitoksia voidaan rakentaa paremmin sähkön kysynnän mukaan ja pienemmällä taloudellisella riskillä. Alle 300 MW teho olisi myös tarpeeksi pieni, jotta lämpökuormia voisi käyttää asutuskeskusten lämmittämiseen

Kotka-Haminan alueella on oltu rohkeita ja ennakkoluulottomia teknologia-asioissa. Meidän vieressämme on Googlen datakeskus, ja tuulivoimaa. Olemme tosissamme kilpailemassa Teslan akkutehtaasta. Päästötön energia on siis meille tuttua. Miksi emme ottaisi vielä rohkeampaa askelta siihen suuntaan: Kotka olisi juuri oikea paikka kokeilla ensimmäisenä Suomessa SMR-reaktoreita, eli pieniä modulaarisia ydinvoimaloita.

Kotkan kokeilun onnistuessa muiden fossiilisia polttoaineita käyttävien kuntien kannattaisi ottaa mallia. RollsRoyce on merkittävä tekijä alalla ja sillä on jo toimintaa Suomessa. Kotkan Energian kannattaa hakeutua ydinalan yhteistyöhön  Fortumin ja RollsRoycen kanssa.

Suomen ydinlainsäädäntöä tulee päivittää niin, että se selkeästi sallii SMR-hankkeet. Ilman tätä kaupalliset SMR-reaktorihankkeet ovat lähes mahdottomia lain epäselvyyksien ja poliittisista suhdanteista riippuvien tulkintojen ja keksittyjen ehtojen takia. Kotka voisi kuitenkin aivan hyvin lähteä lobbaamaan sitä, että järjestelmää kokeiltaisiin tutkimusmielessä edes yhdessä paikassa.

Täysimääräisesti hyödynnettynä ydinvoima kattaisi karkeasti laskien kolmanneksen maan energiatarpeesta Tämä vähentäisi paineita puun ja turpeen käyttöön, joiden asema energiantuotannossa on epävarma. Into Kollajan ja Vuotoksen esillä pitämiseen hiipuisi kenties lopullisesti. Biodiversiteetti ja vaelluskalat huokaisisivat helpotuksesta.

Täysin uusiutuviin nojaava järjestelmä ei ole helppo rakentaa. Se tulee vaatimaan vahvempia siirtoyhteyksiä, kysynnänohjausta ja varastointia akkuihin. Monen sähkölaitteen ohjaus vaatii suuren tietomäärän käsittelyyn kykeneviä datakeskuksia, jotka ovat paperikoneen veroisia sähkösyöppöjä.

Uusiutuvien tarvitsemat metallit lisäävät tarvetta avata uusia kaivoksia. Heikompilaatuisten malmivarojen jalostus lisää energian tarvetta, jolloin päädymme helposti energia-ansaan. Joutuisimme juoksemaan lujempaa, jotta pysyisimme edes paikallamme.

Uusiutuvia taas on nopea rakentaa, mutta niiden ongelma on ennen muuta ennakoimattomuus: tuulivoiman kapasiteetti voi vaihdella kertoimella 10 tuulettoman ja tuulisen päivän välillä. SMR-reaktorit ovat tässä välissä: nopeita rakentaa ja vain vähän resursseja vaativia, mutta varmatoimisia ja ennen muuta päästöttömiä. Ne soveltuvat pienuutensa takia myös säätöön, eli voivat paikata auringon ja tuulen vaihtelua.

 

JAA: Email to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter