Kirjoittaja Tuomo Liljenbäck, Turku

Laadukkaat, tiiviit kaupungit ovat ympäristön ja ilmaston kannalta paras tapa asuttaa suuria määriä ihmisiä [1]. Mitä pienemmälle pinta-alalle ihmiset asettuvat asumaan, sitä enemmän ympäristöä voidaan säilyttää luonnontilassa. Tiivis asuminen on myös huomattavasti energiatehokkaampaa kuin haja-asutus. Kunnolliset kaupungit ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Maapallon väestön kasvaessa erityisesti kaupungeissa on tärkeää kiinnittää huomiota kaupunkisuunnitteluun. Kaupunkia rakentaessa ei pidä rakentaa vain taloja, vaan kokonaisia elinympäristöjä, myös kaupunkiluontoa, puistoja ja viheralueita.

Kaikesta teknisestä kehityksestä huolimatta ihminen tarvitsee luontoa. Ihminen on edelleen osa sitä. Biologinen evoluutio toimii ihmispopulaatiossa jatkuvasti, mutta se ei ole niin nopeaa kuin kulttuurievoluutio. Aivojemme rakenteet ovat sopeutuneet nauttimaan kasvillisuudesta, immuunijärjestelmämme tarvitsee villejä virikkeitä. Vaikka olisimme syntyneet betoniviidakossa, ei se edelleenkään ole luontainen elinympäristömme pelkkine rakennuksineen ja asfalttikenttineen.

Metsässä käynti vähentää tutkitusti stressihormonien tuotantoa [2], ja vaikuttaa sitäkin kautta positiivisesti immuniteettiin. Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Kaupunkiluonnolla on metsää pienempi, mutta silti vastaavanlainen vaikutus. Altistuminen patogeeneille on myös hyvin tärkeää immuunijärjestelmän kehittymisen ja toiminnan kannalta [3].

Hyvään kaupunkiin tulee siis mahtua myös luontoa. Kaupungin ei tarvitse olla erityisen väljä, kun rakennamme korkeasti. Korkea rakentaminen mahdollistaa suuren asukastiheyden, vaikka rakennusten väliin jättäisi riittävästi tilaa kasvillisuudelle. Kaupunkiluonnolla on useita positiivisia terveysvaikutuksia [4].  Jo pelkästään riittävä puiden määrä vähentää mm. kardiometabolisia oireita, erityisesti, kun ne ovat katujen varsilla [5]. Kaikista vaikutusmekanismeista ei ole varmuutta, kyse voi olla monen asian muodostamasta kokonaisuudesta. Kasvillisuus parantaa ilmanlaatua ja vähentää stressiä. Puistot ja kaupunkiluonto tekevät taas liikkumisesta houkuttelevampaa. Liikunnan lisääminen ja viherympäristöstä saadut muut terveyshyödyt ovat edullista ja tehokasta sairauksien ja terveyshaittojen ennaltaehkäisyä.

Mutta pelkkä puiden ripottelu sinne tänne ei välttämättä ole vielä kovin tehokasta terveyden edistämistä. Viheralueiden tarkempi suunnittelu kannattaa, sillä niiden laatuun panostamalla niistä saadaan enemmän terveyshyötyjä irti [3]. Kaupunkiluonnon arvo ekosysteemipalveluna voi olla hyvinkin valtaisa, ja asiaa kannattaisi tutkia tarkemmin. Lisäksi perinteisten viheralueiden lisäksi hyötyä on saatavissa viherkatoista ja viherseinistä. Rakennusta suojaavien ominaisuuksien lisäksi niillä on samoja hyötyjä kuin puistoilla: ne mm. vaimentavat melua ja auttavat hulevesien kanssa. Laajenevat kaupunkien viheralueet voisivat mahdollistaa lähiruoan tuotannon myös keskustoissa, vaikka siinä on toki omat haasteensa[6].

Merkittävä osa innovaatioista ja talouskasvusta syntyy kaupungeissa. Vaikka Suomessa onkin hyvin matala asukastiheys, paljon pinta-alaa suhteessa väestön määrään, kannattaa meidänkin panostaa tiiviiseen ja laadukkaaseen kaupunkiin, sillä silloin palvelut ovat lähellä ja kunnallistekniikan rakentaminen on edullisempaa. Ja ennen kaikkea kaupunkeihin mahtuu lisää luontoa.

Tuomo Liljenbäck

varavaltuutettu, Turun seudun vihreät ry:n puheenjohtaja

Kuntavaaliehdokas 161 Turussa

http://tuomoliljenback.net/

 

Lähteitä:

1) Want to Save the Environment? Build More Cities – IEEE Spectrum http://spectrum.ieee.org/podcast/energy/environment/want-to-save-the-environment-build-more-cities

2) Effect of forest bathing trips on human immune function https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2793341/

3) Regulation of the immune system by biodiversity from the natural environment: An ecosystem service essential to health http://www.pnas.org/content/110/46/18360.abstract

4) WHO report shows urban green spaces deliver multiple health benefits http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/pages/news/news/2016/11/who-report-shows-urban-green-spaces-deliver-multiple-health-benefits

5) Kardan, O. et al. Neighborhood greenspace and health in a large urban center. Sci. Rep. 5, 11610; doi: 10.1038/srep11610 (2015).

6) Environmental Challenges Threatening the Growth of Urban Agriculture in the United States doi:10.2134/jeq2013.01.0031