Ilmasto ei ole helppo kohde suojella ja puolustaa – se kun ei voi äänestää itselleen edustajia tai ostaa vaikutusvaltaa. Kun ilmasto itse nousee barrikadeille, muutoksen pysäyttäminen on vaikeaa ja sen seuraukset lopullisia. Ilmastoa puolustamalla puolustamme myös itseämme, rakkaitamme ja elämää maapallolla. Ja ilmaston suojelemiseen tarvitaan meitä – ihan jokaista.

”En mä tajua miks mun täytyis muuttaa just mun elämää, kun tää Suomi nyt vaan on tällainen pieni pläntti suhtees koko maailmaan niin tuskin se mun toiminnasta jää kiinni pelastuuko tää pallo vaiko ei.”

Lisäämällä tietoa ja sitomalla sitä ihmisten arkeen saamme parhaat edellytykset asenteiden ja sitä kautta toiminnan muutokselle. On tärkeää jakaa ihmisille tietoa vaikuttamismahdollisuuksista, ja tiedon rinnalla aitoa kokemusta siitä, että sinua kuullaan. Sinulla on vaikutusta, tervetuloa samaan rintamaan.

”Mulla ei ole ketään, enkä mä ole kenellekään mitään. Mulla ei ole mitään. Olen tyhjää, jumissa näkymättömyysviitan alla. Millään, mitä mä teen ei ole merkitystä. Mä en oo mitään, enkä ketään.”

Köyhien lasten osuus on kasvussa, joka kymmenes suomalainen kokee itsensä yksinäiseksi ja yhtä moni käyttää masennuslääkkeitä, tuhannet elävät ilman kotia. Jos oma arki tuntuu selviytymiseltä tai elämä merkityksettömältä, ilmaston suojeleminen tuskin on tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä – ja vaikka olisikin, ei siihen välttämättä riitä voimavaroja tai vaikutusmahdollisuuksia.

”Jos kaikki energia menee siihen, et kelaan miten pahana ahdistus tänään iskee, miten kestän sen, miten monta pillerii on jäljellä, mistä saan tänään ruokaa muksuille, missä nukutaan ens yö kun täällä ei oo turvallista ni ei siin tietkö paljon tuu mietittyy, et hei miten mä voisin osallistuu ilmastotalkoisiin tai mitkä nää nyt on tai et miten mun valinnat tänään vaikuttaa siihen, et millaista tällä pallolla on elää tyyliin kolmenkymmenen vuoden päästä. Vaikka kyllä mua kiinnostaa.”

Olisi äärettömän tärkeää nähdä köyhyyden ja eriarvoistumisen vastainen taistelu osana ilmastonsuojelua. Huono-osaisuuden kasautuessa vähenevät voimavarat, keinot ja mahdollisuudet huomioida ilmastoon vaikuttavia asioita omassa arjessa ja elämän aikana tehtävissä valinnoissa. On tärkeää muistaa jokaisen maapallomme hyvinvointia tukevan valinnan olevan tärkeä, kuten sanonta kertoo, pienistä puroista syntyy suuria jokia.

Meistä jokaisella ja meidän jokaisen valinnoilla on merkitystä. Meistä jokaista tarvitaan. Pohdittaessa ja puhuttaessa keinoista ilmaston suojelemiseksi, olisi ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, että pitämällä toisistamme huolta turvaamme paremmat mahdollisuudet pärjätä tässä aikakautemme suurimmassa taistelussa.

Sofia Virta, Vihreiden eduskuntavaaliehdokas Varsinais-Suomesta