Lasten ja nuorten hyvinvointi on puhuttanut viime aikoina muun muassa lastensuojelun kuormittuneen asiakasmäärän, nuorisopsykiatrian osastojen täyttymisen ja vakavien väkivaltarikosten myötä. Haluamme nostaa esiin keinoja lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja kehityksen tukemiseksi, sillä jokainen lapsi ja nuori on oikeutettu saamaan kasvuympäristössään riittävää tietoa, tukea ja huomiota.

Tunnetaidoista ja turvataidoista puhutaan aivan liian vähän, kuitenkin ne olisivat keskeisiä asioita, joita vahvistamalla voisimme ennaltaehkäistä useita haitallisia lapsuuden ja nuoruuden aikaisia kokemuksia. Helsingin yliopiston kasvatustieteiden yliopistonlehtori, tutkimusjohtaja, kehitysneuropsykologian dosentti Nina Sajaniemen mukaan aivokuvista nähdään tunteiden tarttuvan ryhmässä ja aivojen tahdistuvan vuorovaikutuksessa. Kun ryhmässä leviää luottamuksen ilmapiiri, se näkyy resonointina läsnäolijoiden aivokuvissa. Vastaavasti leviävät stressi ja pelko. Kaikella tällä on suora vaikutus oppimiseen ja kehitykseen. Turvataidoista puhuessa meidän tulisi liittää tunnetaidot osaksi keskustelua.

Vanhemmat ja kasvatus- ja opetussalan ammattilaiset opettavat lapsille tärkeitä asioita toisten ihmisten kohtelemisesta ja kohtaamisesta. Muistetaanko me aikuiset elää ja toimia toisiamme kohtaan kuten opetamme? Sillä, millaista esimerkkiä näytämme, on valtava merkitys lapsille ja nuorille. Vaikeina aikoina näitä tärkeitä taitoja tarvitaan myös työelämässä, aikuisten välisissä suhteissa, ei siis unohdeta opastaa lapsille taitoja hyvää elämää varten.

Otetaan tunne- ja turvataidot osaksi arkista keskustelua ja kiinnitetään yhä enemmän huomiota siihen millaista esimerkkiä me aikuiset lapsille näytämme. Lasten ja nuorten tunne- ja turvataidot kantavat aikuisuuteen asti, jos taitoja on opetettu ja ylläpidetty.

Meillä on massiivisia asioita korjattavana koronapandemian jälkeen. Toisten huomioiminen ja matkassa pitäminen on melko pientä ja ilmaista – ja silti juuri niin suurta ja tarpeellista.

Hanna-Leena Laitinen, sosiaalialan asiantuntija, YTM (sosiaalityöntekijä), kuntavaaliehdokas, Helsinki

Elina Vesterinen, asiantuntija, YTM (sosiaalityöntekijä) ,kuntavaaliehdokas, Asikkala