Olen 27-vuotias Vihreä oululainen vaikuttaja ja tuotantotalouden diplomi-insinööri. Työskentelen tällä hetkellä opiskelijaedunvalvonnan parissa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerinä.

Asetuin ehdolle kunnallisvaaleissa, koska haluan tehdä Oulusta yhdenvertaisen, avoimen ilmastoneutraalin kaupungin. Haluan, että Oulu on jokaiselle ihmiselle hyvä paikka elää ja olla taustastaan tai ominaisuuksistaan riippumatta. Oulun tulee huomioida ilmastovaikutukset kaikessa päätöksenteossaan ja hankinnoissaan. Energiaratkaisut, asuminen ja liikenne ovat asioita, joiden avulla voimme yhdessä torjua ilmastonmuutosta. Oulun tulee olla pyöräilyn edellekävijä ja rakentaa nopeita pyöräilykaistoja. Voimme kehittää joukkoliikennettä ja tiiviimmän kaupunkirakenteen myötä rakentaa raideyhteyden tiheimmin liikennöidyille reiteille, kuten keskustan ja Linnanmaan välille.

Oulu on opiskelijoiden ja nuorten opiskelijakaupunki ja sen tulee näkyä myös kaupungin päätöksenteossa ja tekijöissä. Paras tapa tukea lapsia ja nuoria sekä tasata perheiden eriarvoisia lähtökohtia on laadukas varhaiskasvatus ja koulutus. Voimme tehdä päätöksiä, jotka palvelevat lapsia ja nuoria sekä kunnioittaa ympäristöä ja ilmastoa, jotta tulevillakin sukupolvilla on hyvä elää Oulussa.