Olen 45-vuotias diplomi-insinööri ja IT-konsultti. Asun Helsingin Lauttasaaressa. Olen työskennellyt koko työurani yksityisellä sektorilla sekä metsäteollisuudessa että konsultointiyrityksissä. Työni liittyy vahvasti digitalisaatioon, jonka näen isona mahdollisuutena Suomelle. Digitalisaatio mullistaa yhteiskunnan rakenteita, mutta siihen liittyvät ongelmat ovat ratkaistavissa.

Politiikkaan minut toi kasvava huoli ilmastonmuutoksesta. Ilmastokriisin pysäyttämisen vaatimat kiireelliset rakenteelliset muutokset olivat minulle se liikkeelle sysäävä voima, joka sai minut liittymään vihreisiin. Olen myös aina ollut poliittisesti vahvasti liberaali, joten valinta oli helppo. Koen, että Vihreät on Suomessa ainoa puolue, jossa ei tarvitse käydä puolueen sisällä keskustelua sellaisista itsestäänselvyyksistä, kuten onko ilmastonmuutos totta ja pitääkö ilmastotoimia tehdä, tai pitäisikö esimerkiksi seksuaalivähemmistöillä olla samat oikeudet kuin muillakin.
Kannatan markkinataloutta ja pidän sitä tehokkaana tapana ratkaista monimutkaisia haasteita, kunhan markkinoita säätelevä lainsäädäntö on kunnossa.

Insinöörinä haluan etsiä keinoja, joilla Helsingistä rakennetaan ympäristöystävällinen, hiilivapaa, taloudeltaan vahva ja kansainvälisesti arvostettu metropoli. Helsingin tulisi olla koko Suomen talouskasvun moottori ja samalla kaikille Helsinkiläisille mukava ja toimiva kaupunki asua ja elää. Uskon vahvasti oikeudenmukaisuuteen sekä jokaisen terveen aikuisen ihmisen vastuuseen itsestään, ympäristöstä ja muista ihmisistä. Välittäminen ja vastuun kantaminen ovat hyvän yhteiskunnan perusta.

Ehdokkaan kirjoituksia sivustolla: