Olen 39-vuotias Akaan Toijalassa asuva tietoturvan ja tietosuojan asiantuntija sekä vihreä yhdistysaktiivi.

Minulle elämässä tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus ja vastuullisuus. Näitä arvoja seuraan käyttäen suhteellisuudentajua sekä huomioiden asioiden vaikutukset ja syy-seuraamus-suhteet. Aina kaikki ei kuitenkaan mene täydellisesti ja pitää voida tehdä virheitä. Mutta omista ja toisten virheistä tulee myös ottaa oppia, ettei tekisi samoja virheitä uudelleen.

Tieteellä ja teknologialla on tärkeä tehtävä yhteiskunnassa, koska mielestäni kunnallisen päätöksenteon tulee perustua faktatietoon ja huomioida kestävän kehityksen edellytykset. Akaalla on mahdollisuudet kehittyä parhaiden kuntien joukkoon rakentavalla ja yhteistyöhön perustuvalla otteella. Akaata tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena, hyödyntämällä kaikkien taajamien vahvuuksia, jolloin Akaa voi tarjota läheltä ja kaukaa tuleville elämyksiä ja asukkaiksi jääville paikan hyvään elämään.