Ilmaston ehdokas. Tieteen puolustaja. Pehmeä liberaali.

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden romahtaminen ovat nyt kaiken politiikan tärkeimmät haasteet. Seuraavien vuosikymmenten aikana on saatava päästöt nopeaan laskuun ja lopulta nollaan. Tuulta, aurinkoa, ydinvoimaa ja geolämpöä tarvitaan kaikkea paljon lisää, liikennettä on sähköistettävä nopeasti ja maatalous käännettävä päästölähteestä hiilinieluksi.

Politiikkaa tehdään arvojen pohjalta, mutta tutkittu tieto on onnistuneen päätöksenteon kulmakivi. Tiedeyhteisöä on kuultava tarkkaan ja laaja-alaisesti lainvalmistelussa, ja nimitettävä valtioneuvostoon tiedeministeri tai erillinen tieteellinen neuvonantaja. Tiedettä, koulutusta ja tutkimus- ja kehitystoimintaa on rahoitettava huomattavasti nykyistä enemmän. Erityisen tärkeää on nostaa vapaan perusrahoituksen osuutta ja pitää poliittinen ohjaus kurissa. Tutkijoille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille on annettava mahdollisuus pitkäjänteiseen, korkeatasoiseen työhön. Suomen tulee olla houkutteleva paikka tieteen kansainvälisille huipuille – olivatpa he sitten Suomesta tai muualta.

Yksilön vapaus ja vastuu ovat tärkeitä lähtökohtia politiikalle, ja vapaat markkinat erittäin tehokas keino rakentaa vaurautta ja hyvinvointia. Maailma ei kuitenkaan ole mustavalkoinen eikä kaikkeen voi soveltaa kovaa markkinalogiikkaa – ja talouskasvu on lopulta keino eikä päämäärä itsessään. Jokaisen elämä on kokoelma omia valintoja, sattumaa ja yhteiskunnallisten rakenteiden ohjausta. Markkinat eivät toimi, jos valta keskittyy liikaa tai jos ympäristölle ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja ei hinnoitella riittävästi. Politiikan tehtävänä on purkaa haitallisia rakenteita, taata kaikille lähtökohdat hyvään elämään, säännellä markkinat tuottamaan kestävää hyvinvointia, vaalia sivistystä ja rakentaa julkisilla investoinneilla pitkän aikavälin kestävää kehitystä. Perustulopohjainen sosiaaliturva, toimiva terveydenhuolto ja maksuton, laadukas koulutus yhdessä tiukan, mutta selkeän ympäristölainsäädännön kanssa ovat tällaisen politiikan peruspilareita.

Ehdokkaan kirjoituksia tai videoita tiedepuolue sivulla: