Tutkittua tietoa ja sivistystä on syytä arvostaa politiikassa nykyistä paremmin. Lähdin mukaan politiikkaan tämä ajatus mielessäni, ja olen siltä pohjalta pitänyt ääntä muun muassa fiksumman energiapolitiikan, tuloksellisemman ympäristönsuojelun ja kestävän kaupunkisuunnittelun puolesta. Ehkä äänekkäimmin olen ottanut kantaa ydinvoimaan, jonka ideologista vastustusta pidän erittäin vakavana uhkana ilmastonmuutoksen hillinnälle.

Taustaltani olen 32-vuotias diplomi-insinööri ja tutkija Kalliosta. Työkseni tutkin ilmastoriskejä Ilmatieteen laitoksella pakertaen samalla väitöskirjaa ilmastopalveluiden kehityksestä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa. Tutkimustyön ohella olen tehnyt tutkimusta ja tiedettä tutuksi muun muassa yleistajuisilla kirjoituksilla ja esityksillä sekä kehittämällä koululaisten tiedekasvatusta.

Kuntavaaleissa Helsingissä teemani liittyvät kaupungin kestävän kasvun edellytyksiin, kaupunkilaisten ja yritysten toimeliaisuuden esteiden purkamiseen ja uuden pormestarimallin hyötyjen varmistamiseen. Näiden teemojen ohella haluan yleisesti nostaa tieteen ja tutkimuksen ymmärrystä ja arvostusta politiikassa sen kaikilla tasoilla. Tutkimustaustaisia poliitikkoja on tässä maassa liian vähän. Jokaisen päättäjän ei toki tarvitse olla tutkija. Ymmärrys tieteen luonteesta ja kyky muuttaa mieltään uuden tiedon valossa vievät jo pitkälle. Nämä ovat myös omia valttejani sen ohella, että koen oloni kotoisaksi politiikan kentillä ja ymmärrän miten päätöksiä syntyy ja miten niihin vaikutetaan.

Meiltä tieteen puolesta liputtavilta unohtuu usein tutkimuksen moninaisuus: tutkimustiedon luonne vaihtelee valtavasti sen mukaan, mistä lähtökohdista ja millä keinoin se on tuotettu. Poliittisessa päätöksenteossa on tärkeää ymmärtää tarjolla olevan tiedon luonne ja rajat. Määrällinen ja laadullinen tutkimus, mallipohjainen ennustaminen, data-analyysi – kaikki yhtä lailla hyödyllisiä, mutta vastaavat eri kysymyksiin.

Tieteen arvostajanakin on tarpeen tiedostaa, ettei arvovalinnoilta voi politiikassa täysin välttyä, eikä jokaiseen asiaan ei ole yhtä ja oikeaa vastausta. Oma arvomaailmani on liberaali. Uskon yksilön vapauteen ja vastuuseen, mutta ymmärrän markkinoiden tehon ohella niiden rajat sekä yhteiskunnallisten rakenteiden voiman hyvässä ja pahassa. Ympäristön suojeleminen on minulle arvo itsessään – kunhan keinot valitaan parhaan tiedon eikä mielikuvien perusteella.