Työskentelen ammatillisena opettajana ja autismikirjon vertaisryhmäohjaajana. Toimin Espoon teknisen lautakunnan jäsenä ja Eläinvihreiden varapuheenjohtajana.Tärkein syy ehdokkuuteeni on halu vaikuttaa kotikunnassani tehtäviin päätöksiin jotka koskevat erityisesti ympäristöä, opetusta, syrjäytymistä, mielenterveyspalveluita, vanhusten ja muistisairaiden hoitoa ja joukkoliikennettä.

  • Ympäristö: kestävä kehitys, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, metsät, ilmasto, kasvisruokailun edistäminen
  • Opetus: erityisopetuksen resurssointi, koulupudokkuuden vähentäminen
  • Syrjäytyminen: nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäiseviin toimiin resurssointi, koulupudokkuuden vähentäminen, nuorisotiloihin, harrastusmahdollisuuksiin ja liikuntatiloihin panostaminen
  • Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut: hoitoonpääsyn nopeuttaminen, neuropsykiatrisiin vaikeuksiin liittyvän tuki- arviointi- ja hoitopolun kehittäminen, ennaltaehkäisevän perhetyön ja ja mielenterveyspalveluiden lisäresurssointi, yhteistyön luominen koulun ja erikoissairaanhoidon välille
  • Vanhukset ja muistisairaat: hoidon laatuun panostaminen, inhimillinen vanhuus
  • Joukkoliikenne: joukkoliikenne on saatava houkuttelevaksi ja toimivaksi vaihtoehdoksi autoilun rinnalle -myös Pohjois-Espoossa