Olen 28-vuotias filosofian ja yhteiskuntatieteiden tuplamaisteri, ja työskentelen yleisen historian väitöskirjatutkijana Jyväskylän yliopistolla. Työssäni olen perehtynyt erityisesti Euroopan Unionin pohjoismaisten jäsenvaltioiden Suomen, Ruotsin ja Tanskan sisällä toimivien puolueperheiden työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien näkemysten kehitykseen viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.

Olen aktiivinen vaikuttaja sekä yliopiston sisällä että laajemmin yhteiskunnassa, sillä uskon sivistyksen, yhdenvertaisuuden ja osallistavan päätöksenteon tarvitsevan määrätietoisia puolustajia. Tällä hetkellä vaikutan näiden asioiden puolesta muun muassa Jyväskylän varavaltuutettuna, sivistyslautakunnan jäsenenä ja Jyväskylän yliopiston kollegion ainoana jatko-opiskelijajäsenenä. Poliittisen päätöksenteon tulee aina pohjautua tutkittuun tietoon, ja Jyväskylän tuleekin Suomen Ateenana toimia edelläkävijänä päättäjien ja tieteentekijöiden välisen yhteistyön syventämisessä.

Vihreiden jäsen olen ollut noin kymmenen vuoden ajan. Sain kipinän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ensimmäisenä opiskeluvuotenani ja lähdinkin heti samana syksynä ehdolle ensimmäisiin vaaleihini edustajistoryhmä Grönionin (nykyään JYYn vihreät opiskelijat) listoilta. Vuosien mittaan olen vaikuttanut Vihreissä muun muassa kaksi vuotta Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton koulutuspolitiikasta vastaavana hallituksen jäsenenä sekä työllisyys- ja maahanmuuttopoliittisten asiantuntijatyöryhmien jäsenenä. Tällä hetkellä toimin Keski-Suomen Vihreiden varapuheenjohtajana sekä Keski-Suomen tieteen ja teknologian vihreiden puheenjohtajana.

Haluan yhteisöllisen, yhdenvertaisen ja ekologisen Jyväskylän. Sivistys ja koulutus, työ ja kansainvälisyys sekä yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet ovat kaiken poliittisen toimintani kärjessä. Minun Jyväskyläni on avoin ja kansainvälinen: ihmisiä kunnioitetaan taustoistaan riippumatta, kuntalaiset pääsevät jo varhaisessa vaiheessa vaikuttamaan ympäristöönsä vaikuttaviin päätöksiin ja jokainen nähdään arvokkaana yhteisön jäsenenä. Ketään ei jätetä. Tehdään yhdessä asukkaidensa näköinen, kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä Jyväskylä.