Rakentava, tietoon pohjautuva keskustelu edellä.

(svenska,english)

Ihminen ei olisi ihminen ilman tunteita. Tunteet kertovat meille mitkä asiat ovat meille tärkeitä. Mitä vahvempi tunne, sitä tärkeämpi asia. Mitä tärkeämpi asia, sitä vahvemmat mielipiteet. Ei ole väärin tuntea ja kokea vahvoja mielipiteitä, mutta on kuitenkin oleellista että osataan erottaa mielipiteet faktoista. Pysähtyä hetkeksi ja kysyä itseltämme, mihin pohjaan tämän mielipiteen? Onko taustalla vahva tunne, vai tieto?

Muutin Tukholmasta jossa vietin lapsuudenja nuoruuden Turkuun 2004. Vaikka olen vuosien varrella asunut myös Helsingissä, Oslossa ja Brasiliassa, on Turku aina ollut se paikka johon olen palannut. Haluan osallistua tämän kaupungin kehittämiseen ja tehdä töitä sen eteen, että Turku on monimuotoinen, osallistava ja luova kaupunki jossa voi menestyä niin yrittäjä kuin taiteilija.

Olen ensimmäiseltä koulutukseltani sirkustaiteilija ja toiselta koulutukseltani ekonomi.

Viimeiset 8 vuotta olen ollut mukana kehittämässä paikallista ja valtakunnallista startup-skeneä. Sirkuksella ja startup-skenellä on yksi tärkeä yhteinen piirre – usko siihen että kaikki on mahdollista. Uskon että tärkeimmät työkalut tulevaisuuden ratkaisujen rakentamiseen ovat teknologia, tiede ja mielikuvitus.

Konstruktiv, faktabaserad dialog framför allt.

Vi vore inte människor om det inte vore för våra känslor. Våra känslor berättar för oss vilka saker som är viktigt för oss. Ju starkare känsla, desto viktigare sak. Ju viktigare sak desto starkare är också våra åsikter relaterade till saken i fråga. Visserligen är det inget fel med att ha känslor och åsikter, men det är ytterst väsentligt att kunna skilja åsikter från fakta. Ibland behöver vi stanna upp och fråga oss själva, vad baserar jag den här åsikten på? Är det en känsla som ligger till grund, eller är det fakta?

2004 flyttade jag från Stockholm där jag vuxit upp till Åbo. Under åren har jag också bott i Helsingfors, Oslo och Brasilien, men Åbo har alltid varit den plats som jag velat återvända till. Jag vill delta i utvecklandet av denna stad och se till att Åbo är en kreativ och inkluderande stad med hög diversitet. Här ska man kunna nå framgång både som företagare och konstnär.

Min första examen är som cirkusartist och till min andra examen är jag ekonom.

De senaste 8 åren har jag bidragit till utvecklandet av både den lokala och nationella startup scenen. Cirkus och startup scenen har en central sak gemensamt – en tro på att allt är möjligt. Jag tror starkt på att de viktigaste verktygen för att utveckla framtidens lösningar är vetenskap, teknologi och fantasi.

Constructive, fact-based dialogue above all.

Having emotions is part of being human. Our emotions tell us what things are important to us. The stronger the emotion, the more important the thing in question. The more important the thing in questions is, the stronger our opinions related to it are as well. There is certainly nothing wrong with emotions and opinions. But it is of paramount importance to know the difference between opinion and fact. At times we must pause and ask ourselves ‘what am I basing this opinion on?’. Is it based on opinion, or is it based on fact.

Back in 2004 I moved from Stockholm, where I grew up, to Turku. Over the years I’ve also lived in Helsinki, Oslo and Brazil, yet Turku has always been the place I return to. I want to contribute to the development of this city. My Turku is a diverse, inclusive and creative city where both entrepreneurs and artists can succeed.

My first degree was in the performing art of circus, and by my second degree I’m an economist.

The last 8 years I’ve contributed to the development of both the local and national startup scene. Circus and the startup scene have one key aspect in common – the belief that anything is possible. I believe the most important tools for the development of future solutions are science, technology and imagination.