Olen 36-vuotias sosiaalialan ammattilainen ja asiantuntija. Olen naimisissa ja asun Kruununhaassa meren äärellä. Luonto ja eläimet ovat minulle tärkeitä, samoin ystävät ja elävä musiikki & taide. Olen kokenut sosiaalialan ammattilainen, olen tehnyt työtä muun muassa kunnallisissa sosiaalipalveluissa, järjestöissä, johtajana sekä laajoissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. 1.6 alkaen teen asiantuntijatyötä väkivallan ennaltaehkäisemiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa (THL). Jokainen työpäivä tiedän, että teen merkityksellistä työtä ja minut tunnetaan muun muassa näkyvänä lapsen oikeuksien ja ihmisoikeuksien puolestapuhujana.

Hyvinvoivat ihmiset ovat keskeisin asia kunnan kestävän tulevaisuuden ja tämän hetkisen elämämme kannalta. Hyvinvointia ja turvallisuutta kohti pitää mennä arvioiden päätösten vaikutuksia vuosia pidemmälle ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon nojaten. Investoinnit hyvinvointiin ja turvallisuuteen tehdään läpileikkaavasti kunnan eri päätöselimissä, minkä takia on tärkeää saada eri alojen osaajia kunnanvaltuustoon.

Politiikka on kuulunut elämääni jo useita vuosia, joten minulla on jo hyvää kokemusta luottamustehtävissä toimimisesta ja yhteisiin asioihin vaikuttamisesta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja työ yhteisten asioiden hoitamiseksi kiehtoo minua. Koen, että politiikka on yksi tapa vaikuttaa maailman menoon; toivon että voin omalla panoksellani vaikuttaa helsinkiläisten hyvinvointiin!

TEEMANI KUNTAVAALEISSA 2021

Kuntapolitiikassa edistän lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, johon kuuluu toimiva arki lähipalveluineen, laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, maailman paras varhaiskasvatus sekä koulutus. Nuoriin tulee panostaa ja tukemalla heitä ymmärtäen että nuoruus on itsessään arvokasta elämän aikaa. Kohtaava nuorisotyö, linkit työelämään ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet ovat olennaisia kunnissa sen lisäksi, että kaikkea eriarvoisuutta sukupolvien väliltä puretaan. Lue lisää vihreiden ikääntymispoliittisesta ohjelmasta ja lapsi- ja nuorisopoliittisesta ohjelmasta, joita olen ollut tekemässä sukupolvipoliittisen työryhmän jäsenenä.

 

Ihmisten hyvinvoinnin perusta on ympäristö jossa elämme. Haluan, että kotikaupunkini Helsinki on kaikille turvallinen ja hyvä paikka asua. Kuntapolitiikassa näen tärkeänä lisätä vehreyttä suunnittelemalla jo kaavoituksessa lisää rakennettuja viheralueita, luoda asukkaiden kanssa yhdessä lisää viihtyvyyttä kaupunkiympäristöön muun muassa eri kaupunginosien omat viherprojekteilla sekä edistää hyvällä suunnittelulla mahdollisuuksia kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen ulkona. Helsinki näyttää suuntaa ilmastonmuutoksen torjunnassa, minkä lisäksi Itämeren suojelua tulee yhä tehostaa ja haluan, että puhtaammat viheralueet ja merimaisemamme säilyvät hyvässä kunnossa ja tuleville sukupolville. On tärkeää tehdä esteettömyydestä totta uusilla kestävillä ratkaisuilla jo suunnitteluvaiheessa ja tehdä tarvittavia korjauksia. Turvallisuutta voidaan edistää lisäämällä ihmisten hyvinvointia omassa kaupunginosassaan ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kuntapolitiikassa nämä sanani ovat tekoja turvallisen ja hyvinvoivan kunnan puolesta, jokaiselle ihmiselle.

Anna äänesi minulle kuntavaaleissa. Edistän tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

 

Ehdokkaan kirjoituksia sivustolla: