Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Näitä asioita on tullut ihmeteltyä enemmän ja vähemmän 36 vuotta eikä ihmettely lopu. Minulle luonto ja sen hyvinvointi on ollut aina tärkeä asia. Lapsesta saakka olen viihtynyt luonnossa, sen ihmeitä hämmästellessä. Rakastan eläinten kanssa touhuamista, minulla on kaksi kissaa ja tämän lisäksi vuokrahevonen, jonka kanssa voi maailmaa katsella aina hieman eri vinkkelistä.

Luonto, luonnontieteet ja fysiikka lakeineen oli lopulta lapsuuden villien astronauttihaaveiden jälkeen se ala, jota lähdin opiskelemaan. Maisterin tutkinnon tein avaruusfysiikalta eli astronauttihaaveet eivät olleet täysin kuihtuneet, muotoaan muuttaneet vain. Väitöskirjani olikin sitten jo maanläheisempi, kehitin mallinnusmenetelmiä paperikoneen yksikköprosessien tutkimiseen. Tämän jälkeen olen työskennellyt tutkijana Ilmatieteenlaitoksella, teollisuuspuolen konsulttina sekä esimiehenä muille asiantuntijoille. On siis tullut katseltua tätä maailmaa niin avaruudesta, ilmasta, teollisuuden kuin ihmisten johtamisenkin näkökulmasta.

Sitten päätin pysähtyä, tein irtioton miettiäkseni, miten voisin totuettaa haluani “pelastaa maailma”. Olen huolestunut jatkuvasta energiankulutuksen tarpeen kasvusta, valtameriä kuormittavasta muovijätteestä, joka lopulta päätyy ruokalautasillemme ja jopa eläimiin, ja siitä, että asioita ei kovinkaan paljon kokonaisvaltaisesti mietitä kestävän kehityksen ja resurssitehokkuuden kautta. Kehitys kehittyy, sanotaan. Ja tätä tulisi myös hyödyntää mm. edellä mainitsemiani asioita ratkoessa. Uusiutuvat energianlähteet, kiertotalous ja toisista ihmisistä välittäminen ja heidän tukeminen tulisi olla ensiarvoisen tärkeitä päätöksenteossa. Muuten maapallon kantokyky vähenee entisestään ja ihmisten pahoinvointi lisääntyy eriarvoistumisen kärjistyessä.

Käytännössä ja lähellä tämä tarkoittaisi tavoitteen ”hiilineutraali Turku” eteen ponnistelua. Täällä voitaisiin olla edelläkävijöitä ja näyttää esimerkkiä siitä, miten asioita voisi tehdä toisin. Keskittymällä siihen, millä tavoin energiaa tuotetaan tai jätteitä käsitellään, voidaan myös luoda uutta liiketoimintaa ja innovaatioita. Kaiken tämän ohessa, täytyy keskittyä siihen, että turkulaisilla on hyvä olla. Huolehditaan siitä, että tukea tarvitsevat sitä saavat. Erityisesti sydäntäni lähellä ovat mielenterveyttä tukevien palvelujen takaaminen kaikille sitä tarvitseville. Kun ihmiset voivat hyvin, näkyy se myös lisääntyneenä kiinnostuksena ja kiitollisuutena ympäröivää maailmaa kohtaan, minkä avulla, askel kerrallaan, voidaan yhdessä rakentaa parempaa huomista.