Olen 44-vuotias fysiikan tohtori Turusta. Poliittinen filosofiani on äärimmäisen pelkistetty: ajan järjen käyttöä yhteisissä asioissa.  Päätökset on tehtävä faktapohjaisesti ja analyyttisesti.  Vihreät ovat tässä suhteessa paljon mainettaan parempia, ja siksi olen Vihreissä viihtynytkin. Varsinkin Viite on ollut tärkeä taustaryhmä, ja olen jo toista vuotta sen varapuheenjohtaja.

Joissakin suhteissa olen pohjimmaisilta arvoiltani hyvinkin perinteinen punavihreä. Heikompia on suojeltava ja luontoa vaalittava. Olen toiminut jo monta vuotta Suomen luonnonsuojeluliiton eri tasoilla luottamushenkilönä. Siinä toiminnassa en ole mukana niinkään tunteellisen luontosuhteen takia, vaan siksi että pidän luonnonsuojelua sivistyneen yhteiskunnan välttämättömänä osana.

Joissakin suhteissa taas olen aika epäperinteinen punavihreä.  Pidän tiedettä ja teknologiaa ainoina keinoina selvitä edes jotenkin tulevasta ilmastokatastrofista. Siksi kannatan tietyin varauksin jopa ydinvoimaa, vaikka Vihreiden linja varsinkin Fennovoiman suhteen on tiukan torjuva. Päivittäisellä tasolla tällä ei ehkä ole suurta merkitystä, mutta keskusteluja näkemykseni silti herättävät.

Osaankin toimia hyvin tilanteissa, joissa mielipiteet menevät pahasti ristiin — ja mitäpä muuta politiikka on?  Väittelen usein, mutta en riitele koskaan.

Turun kuntapolitiikkaan haluaisin tuoda analyyttistä ja tutkimuspainotteista otetta. Päätöksiä ei pidä tehdä ilman kunnollisia selvityksiä ja riittävää tietoa — ja ennen muuta numerotietoa. Numeroita on toki helppo käyttää väärin, mutta silti ne ovat korvaamaton apu päätöksenteolle. Miten voi tietää oliko jokin päätös oikea vai väärä, jos ei edes yritä mitata mitä tapahtui?

Käytännön tasolla kannatan tehokasta ja korkeaa kaupunkirakentamista. Mitä vähemmän ihmisen toiminta vie pinta-alaa, sitä enemmän pinta-alaa jää luonnolle.

Pidän myös välttämättömänä puuttua työttömyysongelmaan, vaikka kuntien keinot ovatkin tässä aika rajalliset.  Itse olin vuoteen 2012 saakka Nokialla tutkimustehtävissä, sen jälkeen välillä työttömänä, välillä akateemisissa pätkätöissä. Kokemukseni on, että nykyinen järjestelmämme lähinnä nöyryyttää ja passivoi. Kun työttömiä on puoli miljoonaa, kyse on systeemiongelmasta joka on pakko ratkaista, ja nopeasti.