Olen 40-vuotias neljän lapsen perheenisä Suoramalta. Opetan historiaa ja yhteiskuntaoppia yläkoulussa, toimin Vihreiden 2. varavaltuutettuna ja olen myös mukana Kangasalan Vihreiden hallituksessa.

Tulen ottamaan kaikissa päätöksissä huomioon niiden vaikutukset ilmastokriisiin ja lajikatoon. Edistän Kangasalan kehittymistä hiilineutraaliksi kaupungiksi, jossa osallistutaan aktiivisesti uuteen vihreään talouteen esim. kiertotalouden ja tuulivoiman kautta.

Kangasalan on etsittävä yhdessä muiden alueen kuntien kanssa tehokkaimpia tapoja edistää ilmastoystävällisiä ratkaisuja. Prototyyppiasteella oleva, superturvallinen pienydinvoima kaukolämmön lähteenä on yksi kiinnostava ratkaisu, jota toivon selvitettävän myös Tampereen seudun tulevaisuuden ratkaisuksi. Ranta-Koiviston uuden lämpövoimalaitoksen kaltainen biomassan polttaminen täytyisi säästää tulevaisuudessa niihin tarkoituksiin, joissa vaihtoehtoja ei ole olemassa – koko Suomi ei voi lämmetä puuteollisuuden sivuvirtoina syntyvällä hakkeella.

Pyrin kehittämään Kangasalaa kaupunkimaisempaan suuntaan sekä parantamaan pyöräilyn ja kävelyn mahdollisuuksia. Tulevaisuuden Kangasala kasvaa ajatuksissani rohkeasti joukkoliikennealueilla. Tavoitteena on positiivisen kehityksen kehä, jossa tiiviimpi asutus mahdollistaa paremman joukkoliikenteen, paremmat lähipalvelut, asiakkaita alueen yrityksille ja arvokkaan lähiluonnon säästämisen virkistystarkoituksiin.

Toivon, että tulevaisuuden Kangasalla joukkoliikenne toimii nykyistä laajemmin ja sitä täydentävät lähijunaliikenne Vatialassa ja Ruutanassa. Kummallekin alueelle lähijunan seisake on toteutettavissa. Ruutanan osalta kyse on jopa kohtalonkysymyksestä. Ilman junayhteyttä Ruutana uhkaa jäädä muuttuvassa maailmassa liikaa yksityisautoiluun painottuvaksi alueeksi, jota väestönkasvu ja investoinnit kiertävät. Ratikkayhteys Lamminrahkaan on elinehto koko rakennusprojektin mielekkyydelle.

Pyrin edistämään kaupungin toiminnassa yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja erilaisten vähemmistöjen huomioimista. Toiveideni Kangasala liputtaa Pride-viikolla, soveltaa anonyymia rekrytointia ja huomioi budjetissaan päätösten vaikutukset sukupuolten väliselle tasa-arvolle. Nuorten mielenterveys, varhaiskasvatuksen ryhmäkoot, lastensuojelu ja erityisopetus tarvitsevat mielestäni lisäresursseja.

Talousajattelultani edustan poliittista keskustaa. Pidän tärkeänä yhteistyötä yritysten kanssa ja markkinoiden hyödyntämistä yhteiskunnan järjestämisessä, mutta näen niiden tarvitsevan yhteiskunnan asettamia rajoitteita ja kannustimia. En vastusta ideologisesti palveluiden ulkoistamista yksityisille toimijoille, mutta vaadin siinä noudatettavan riittäviä laatuvaatimuksia. Halpaa tilaamalla saa halvalla tuotettua. Vastuu palveluiden laadusta on kuitenkin kaupungilla ja huomattava osa palveluista kannattaa järjestää edelleen julkisesti.

Kunnan talouden tasapainottamisessa olen valmis harkitsemaan kaikkia keinoja, mutta lähtökohtaisesti vierastan syvästi ajatusta siitä, että palveluiden laajoja leikkauksia jatkettaisiin. Jos tasapainottamisen tarve on suuri, pidän kannatettavampana vaihtoehtona nostaa maltillisesti kunnan veroprosenttia. Samoin pidän kaupungin kehitykselle haitallisena ajatuksena välttää velkaantumista kuin ruttoa – Kangasala on kasvava kaupunki, joka joutuu kustantamaan kasvuinvestointejaan velalla. Ajan mittaan nämä investoinnit maksavat itsensä takaisin.

Kangasalla on hyvät mahdollisuudet kehittyä nykyistäkin paremmaksi paikaksi asua ja yrittää. Tarvitaan kuitenkin rohkeutta tarttua mahdollisuuksiin ja luoda vihreää kasvua Kangasalle!