Olen kouvolalainen lastensuojelualalla toimiva yrittäjä. Toimin Perhekotiyhteisön toiminnanjohtajana. Aikaisemman urani tein Puolustusvoimissa. Koulutukseltani olen opistoupseeri.

Toiminin kaupunginvaltuutettuna, valtuuston varapuheenjohtajana, sekä maakuntavaltuutettuna. Korkeakoulupolitiikkaan osallistun Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenenä. Oppilaitos on merkittävä toimija pelkästään 9300:n tutkinto-opiskelijan ja 5400:n avoimen AMK opiskelijan perusteella. Korkeakoulupolitiikasta minua kiinnostaa erityisesti TKI toiminta.

Olen ehdolla eurovaaleissa, koska uskon tuovani samalla jämäkkyttä että neuvottelukykyä eurooppalaiseen päätöksentekoon. Keskusteluilmapiiri näyttäytyy minulle mustavalkoisena. Haluan olla sillanrakentaja, joka etsii yhteisiä nimittäjä vastakkainasettelun sijaan.

Työskentelen lasten ja nuorten parissa. Nuorison haasteet ovat Euroopan yhteinen haaste. Haluan olla luomassa sellaisia tukirakenteita, joilla voimme turvata eurooppalaisten nuorten hyvinvointia. Europalla ei ole varaa menettää tätä nuorten suurta joukkoa, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai pahimmillaan radikalisoitua erilaisten ääriliikkeiden vahvistaessa otettaan. Euroopan Unionin tulee ottaa vakavasti nuorison lisääntynyt kahtia jakautuminen. Merkittävä rooli tässä työssä on tutkitulla tiedolla. Haluan, että nuorisotutkimukseen panostetaan.

Ilmastonmuutos on koko ihmiskuntaa uhkaava ilmiö. Kaiken päätöksenteon tulee pohjautua tutkittuun tietoon, eikä ideologian ohjaamat asenteet saa vaikuttaa päätöksentekoon. Eurooppa on tieteen ja tutkimuksen keskus, ja sellaisena se tulee säilyttää. Erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvä tutkimus ansaitsee huomiota, sekä resursseja. Suuria haasteita ei ratkaista ”mutu” tiedon perusteella. Tämä koskee esimerkiksi kestävän metsänkäytön tason määrittämistä osana hiilinielupolitiikkaa.

Suomi voi ottaa johtajuutta ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomi voi kehittää ja tuottaa sellaisia toimintatapoja, jotka ovat muihin maihin kopioitavissa. Kaikki tämä tutkimus- ja kehittämistyö on Suomen vientiteollisuuden kannalta suuri mahdollisuus.

Olen käytettävissä.