Esittely

Olen 59-vuotias neurologian erikoislääkäri. Olen erityisen perehtynyt muistisairauksiin ja muihin vanhojen ihmisten neurologisiin oireisiin sekä neuropsykiatriaan.

Työpaikkani on HUS Psykiatriakeskus. Lisäksi toimin Diakonissalaitoksen Hoivalla muistiyksikkö Leenankodin lääkärinä.

Tieteellistä tutkimusta olen tehnyt muistisairauksien esiintyvyydestä ja riskitekijöistä. Olen Helsingin yliopiston dosentti, osallistun opetukseen ja seuraan uutta tutkimusta tiiviisti.

Olen ollut kirjoittamassa useita oppikirjoja muistisairauksista ja neuropsykiatriasta. Tällä hetkellä kirjoitan elämäkertaa isoisästäni Simo Brofeldtista.

Vihreissä olen toiminut yli viisi vuotta. Olen perehtynyt erityisesti sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Olen Helsingissä sekä kaupunginvaltuuston että sote-lautakunnan varajäsen.

Koijärvellä olin 1979 – 80 vastustamassa arvokkaan lintujärven kuivatusta ja sain useiden patojen rakentamisesta reippaat sakot.

Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan jäsenenä olen ottanut kantaa mm. eutanasiaan.

Lääkäreiden rauhanliikkeessä olen toiminut 1980-luvulta lähtien. Olen Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n puheenjohtaja sekä kansainvälisen International Physicians for the Prevention of Nuclear War neuvoston puheenjohtaja.

Ydinaseiden vastaisen työn lisäksi osallistuin kylätyön kehittämishankkeeseen Tansaniassa 1980-luvulla. Viime vuosina olen suunnitellut paikallisten kollegojen kanssa pienaseiden vastaisia radio-ohjelmia Nigeriaan.

Olen asunut Helsingissä yli 50 vuotta. Tällä hetkellä asun Töölössä. Perheeseeni kuuluu kaksi Etiopiasta adoptoitua nuorta sekä kaksi kissaa.

Puran esteitä: Sitoudun lisäämään esteettömyyttä Helsingissä. Tuen muistiystävällisen kaupungin kehittämistä. Puran syrjiviä asenteita mielenterveystyössä. Edistän palvelujen saavutettavuutta kaikille. Jag arbetar för tjänster också på svenska

Tuen tutkimusta – tukeudun tietoon: Tuon tutkimustietoa myös politiikkaan. Edistän näyttöön perustuvia hoitoja. Koulutan ammattilaisia parempiin käytäntöihin

Vastustan vihapuhetta ja syrjintää: Tuen vähemmistöjen oikeuksia. Puutun vihapuheeseen kaikkialla. Rakennan koulujen ja varhaiskasvatuksen monikulttuurisuutta. Edistän tasa-arvoisia palveluita sateenkaariväelle