Olen 40-vuotias forssalainen biotalouden insinööri. Opiskelen kiertotalouden diplomi-insinööriksi Lappeenrannan-Lahden Teknillisen yliopiston englannin kielisessä maisteriohjelmassa. Opintojeni työharjoittelu ja opinnäytetyö johdattivat minut tutkimaan kuntien kestävän kehityksen toimintaa, mistä kipinä hakeutua kunnallispolitiikkaan syttyi lopullisesti.

Arvomaailmani perustuu yhteisöllisyydelle, oikeudenmukaisuudelle, yhdenvertaisuudelle, vapaudelle sekä luonnon ja ihmiskunnan arvostamisen turvaamiselle. Poliittisen päätöksenteon pitää mielestäni olla rohkeasti uudistavaa, avointa ja ennakkoluulotonta, ja sen pitää tähdätä kestäviin, elinvoimaa synnyttäviin ratkaisuihin.

Haluan olla rakentamassa elinvoimaista kaupunkiyhteisöä, jonka perustana on yhteistyö yritysten, oppilaitosten ja kunnan välillä. Nykyaikaiset ratkaisut, kattavat koulutusmahdollisuudet, monimuotoinen lähiluonto ja kattavat peruspalvelut huolehtivat kunnan asukkaiden viihtyvyydestä. Kestävä ja kehittyvä ovat avainsanoja tulevaisuuden haasteissa selviytymiselle.