Olen psykologi, ympäristöpsykologian tutkija ja JYU.Wisdom monitieteisen resurssiviisaus-tutkijayhteisön jäsen Jyväskylästä.

Olen ehdolla Jyväskylän kuntavaaleissa sillä,

  1. Haluan varmistaa, että Jyväskylässä siirrytään suunnitelmista käytännön toimiin lähiluonnon säilyttämiseksi, biodiversiteettikriisin hidastamiseksi ja hiilineutraalius 2030 tavoitteeseen pääsemiseksi. Tavoitteenani on ekologisesti kestävän Jyväskylän rakentaminen.
  2. Aion varmistaa, että tiukassakin taloudellisessa tilanteessa kunta hoitaa perustehtävänsä hyvin ja peruspalvelut on järjestetty toimivasti ja laadukkaasti, kaikkien ikäryhmien osalta. Tämä on erityisen tärkeää, sillä vain riittävillä resursseilla, sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan henkilöstö voi tuottaa laadukkaita palveluita ja jaksaa vaativassa työssä. Laadukkaasti tuotetut perhepalvelut helpottavat myös työn ja perheen yhdistämistä.
  3. Minulle on tärkeää, että kunnan palveluita kehitetään tutkittuun tietoon perustuen. Päätöksenteossa on hyödynnettävä asiantuntijakuulemisia sekä vaikutustenarviointia, haluttuja vaikutuksia on arvioitava avoimesti ja toimintaa kehitettävä ketterästi.
  4. Halua kehittää Jyväskylän elinvoimaisuutta. Minulle on tärkeää, että Jyväskylässä tarjotaan monipuolisesti kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaa. Tämän lisäksi aion tehdä toimia, joilla paranetaan Jyväskylän elinvoimaisuutta myös yritysten ja työnteon näkökulmasta. Haluankin siis kehittää rakenteita ja palveluita, joilla mm. lisätään uusien yritysten sijoittumista Jyväskylään, tuetaan aloittelevia pienyrittäjiä ja helpotetaan paikallisten toimijoiden osallistumista kaupungin hankitakilpailutuksiin. Työ luo hyvinvointia työntekijälle ja taloudellisen pohjan kunnan palveluille.

Ehdokkaan kirjoituksia sivustolla: