Esittely

Olen kuusikymppinen helsinkiläinen sairaalakemisti, jolla on biokemian tutkijatausta. Katselen maailmaa luonnontieteilijän ja terveydenhuollon ammattilaisen silmin. Haluan puolustaa ekologisesti ja eettisesti tuotettua lähiruokaa, toimivia palveluja sekä uusiutuvaa lähienergiaa.

Teemani kuntavaaleissa ovat:

Ekologisempaa lähiruokaa

Ruoan tuotannossa tärkeää on kasvien ja eläinten perimän monimuotoisuus. Lähiruoka, joka on tuotettu mahdollisimman ekologisesti, on tulevaisuuden suunta maataloudessa. Eläinten hyvinvoinnista huolehtimisen tulee olla itsestään selvää. Kunnan hankinnoissa tulisi huomioida ruuan alkuperä: Lähellä tuotettua, ekologista, eettistä ja kasvispainoitteista.

Palveluilla lisää hyvinvointia

Vuonna 2017 valittavat valtuustot vaikuttavat siihen, miten kuntalaisten palvelut saadaan toimimaan. Kuntiin jää palveluita, joilla on suuri vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin. Haluan puolustaa lähiluontoa, kirjastoja, kulttuuria ja liikuntaa. Sosiaali- ja terveyspalvelut on tarkoitus siirtää maakunnille vuonna 2019. Uudistuksessa on tärkeää, että sosiaalipalvelut sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut kuuluvat samaan organisaatioon. Ihmiset hoidettaisiin ajoissa ja saataisiin vielä säästöjäkin, kun erikoissairaanhoidon tarve vähenisi.

Lisää uusiutuvaa lähienergiaa

Energian tuotannossa tulee siirtyä hajautettuun uusiutuvan energian käyttöön. Kivihiili, öljy ja ydinenergia ovat väistyviä energialähteitä, kun taas aurinko, tuuli, geoterminen energia ja erilaiset biopolttoaineet ovat tulevaisuutta. On tärkeää vähentää energian kulutusta. Rakentamisessa tulee käyttää menetelmiä, joissa esimerkiksi lämpö ei mene hukkaan. Kuitenkin on huolehdittava siitä, ettei rakenneta liian tiiviitä taloja, jotka ajan myötä kärsivät homeongelmista.