Tutkijataustaisena tohtorina ymmärrän kuntapäättämisen laajaa kenttää. Haluan jatkossakin rakentaa Jyväskylää, jossa välitetään niin ihmisistä, eläimistä kuin luonnostakin, ja jossa nähdään työllisyyden merkitys kehittämisen mahdollistajana. Toimintatapani on rakentava yhteistyö.