Olen 32-vuotias politiikan tutkimuksen ja filosofian maisteriopiskelija Jyväskylässä. Toimin nyt päättyvänä kautena varavaltuutettuna ja tarkastuslautakunnan jäsenenä. Olen erityisen viehättynyt kokonaisuuksien tarkastelusta ja siitä, kuinka osaset vaikuttavat toisiinsa. Erityisesti tarkastuslautakunnan työssä olen päässyt näkemään lähemmin, kuinka kaupunkikin on hieman enemmän kuin vain osiensa summa.

Kiinnostukseni suurten kokonaisuuksien järjestelmällisempään käsittelyyn johdatti opiskelemaan yhteiskuntatieteellisten aineiden lisäksi strategisen analyysin opintokokonaisuutta. Monipuoliset tiedonjäsentämisen taidot ovat mielestäni kuntapäättäjälle kullan arvoisia. Tämän päivän hyvä teko voi pahimmillaan olla huomisen tihutyö, jolta välttyäkseen on osattava kuunnella ja punnita esimerkiksi omien ennakko-oletusten vastaisia kantoja.

Toimintaa ja päätöksiäni ohjaavat arvot kuntapolitiikassa ovat kestävyys, inhimillisyys ja avoimuus. Kehittyvä ja kasvava kaupunki tarvitsee niin sosiaalisesti, ympäristöllisesti kuin taloudellisesti kestäviä päätöksiä, joita yhdistävänä tekijänä tulee olla päätöksien vaikutus kuntalaisten kestävään hyvinvointiin – talouskurikuurillakin ensisijalle on nostettava päätösten vaikutus kuntalaisten arkeen ja mahdollisuuksiin toimia, eli päätökset tehdään inhimillisyys edellä. Omalta osaltani toimin avoimesti ja aion edistää avoimuuden periaatetta käytännössä Jyväskylässä laaja-alaisesti.