Olen helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja väitöskirjatutkija. Haluan tehdä Helsingistä entistä avoimemman, kansainvälisesti houkuttelevamman ja välittävämmän kaupungin. Varhaiset vuodet ovat kaikkein tärkeimpiä oppimisen kannalta. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus estävät syrjäytymistä, ja kaupunginvaltuuston tulee resursoida niihin riittävästi. Inhimillisen kokoisia ryhmiä tarvitaan niin päiväkodeissa kuin kouluissa. Aloitetaan kieltenoppiminen aikaisemmin. Kielellisen kehityksen herkin vaihe päättyy siinä iässä, kun uuden kielen oppiminen kolmannella luokalla, noin yhdeksän vuoden iässä, yleisimmin aloitetaan. Hyödynnetään enemmän tutkimustietoa päätöksenteossa ja annetaan resursseja osaamiselle. Edistetään kokeilukulttuuria ja avointa dataa.