Olen Viitteen ylpeä äiti, koko yhdistyksen perustaja.

Nykyisin työskentelen liiketoimintajohtajana suomalaisessa kestävän liiketoiminnan konsulttiyhtiössä, aiemmin olen ollut töissä ammattiopistossa, pienessä cleantech –yhtiössä ja lääketeollisuudessa.

Olen valmistunut luonnontieteilijäksi Turun yliopistosta. Viitteen alkuajatukset perustuvat jo noihin opiskeluvuosiin, jolloin yhdistin biokemian ja viestinnän opintoja. Ajattelin, että tieteen saavutuksista pitää pystyä kertomaan myös tiedeyhteisön ulkopuolella.

Vihreänä valtuutettuna olen toiminut nyt kolme kautta, näistä kaksi viimeistä Kaarinan kaupunginhallituksessa ja Varsinais-Suomen maakuntaliiton hallituksessa.

Suomessa julkinen sektori hyödyntää uutta tieteellistä tietoa ja teknologian suomia mahdollisuuksia hyvin vaihtelevasti. Uusia asioita voidaan kokeilla hankkeilla, mutta hyvät käytännöt eivät jää eivätkä leviä, prosesseja ei uskalleta tai osata muuttaa. Viranomaisilta tarvitaan oman alansa seuraamista. Julkinen ja yksityinen voivat tehdä yhteistyötä, jotta suomalaiset innovaatiot ja yritysten uudet ratkaisut saavat vientiä auttavia referenssejä. Ja kaikille meille voitaisiin tuottaa enemmän hyvinvointia uudella teknologialla.

Kuntapäättäjä on lähtökohtaisesti maallikko, tämä on kuntademokratian ydinajatus Pahimmillaan päättäjän asenteet perustuvat vuosikymmeniä vanhoihin ”totuuksiin”, joissa muinaiset koulumuistot ovat yhtä päteviä kuin uudet kasvatustieteelliset havainnot. Toisaalta valistunut päättäjä voi hyödyntää asiantuntijoita, seurata tieteen kehitystä ja esittää kysymyksiä, haastaen kuntien viranhaltijoita.

Täydellisessä maailmassa kuntapäättäjien saatavilla olisi koko ajan parasta tietoa eri alojen kehittymisestä ja mahdollisuuksista. Nykymaailmassa tarvitaan päättäjän omaa kiinnostusta. Siksi on tärkeää, että Viitteellä on kuntavaaleissa ehdokkaita. Kyseenalaistamaan ikuiset totuudet, esittämään ehdotuksia ja luomaan uusia ratkaisuja.