Olen Itä-Helsingin Vesalassa syntynyt ja ympäri Itä-Helsinkiä kasvanut valtiotieteiden maisteri. Menin 14-vuotiaana töihin ja nyt 31-vuotiaana kirjoitan Itä-Suomen yliopistossa sosiologian väitöskirjaani suomalaisesta eriarvoisuudesta, leipäjonojen Suomesta, koetusta hyvin- ja pahoinvoinnista.

Pari vuotta elämästäni olen asunut, opiskellut ja työskennellyt myös Uppsalassa ja Tukholmassa, sekä opiskellut Pariisin Sorbonnessa ja tehnyt väitöskirjaani Oxfordin yliopistossa. Valmistuin Helsingin yliopistosta sosiaalipolitiikka pääaineenani vuonna 2011. Harrastan liikuntaa sen monissa muodoissa ja keräilen retrovideopelejä.

Kuntavaaleissa voidaan ja pitää tehdä politiikkaa, joka ehkäisee huono-osaisuutta ja luo kaikille mahdollisuuksia parempaan elämään ja hyvinvointiin ja turvaa yhtä aikaa yhteistä ympäristöämme. Haluan tehdä kaikkien Stadin.

Kaikkien stadi

-torjuu köyhyyttä

-on tasa-arvoinen

-luo mahdollisuuksia

-on hyvä paikka asua yksin ja yhdessä

#stopköyhyys

Suomalaiset voivat paremmin kuin koskaan, mutta osa ihmisistä jää sivuun hyvästä kehityksestä. Politiikalla pitää ennaltaehkäistä huono-osaisuutta, rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja, poistaa asunnottomuus, tarjota laadukasta ja maksutonta varhaiskasvatusta, koulutusmahdollisuuksia, kirjastoja ja harrastuspaikkoja. Eriarvoistumisen ja köyhyyden torjunta parantaa koko yhteiskunnan hyvinvointia.

#feminismi

Kaikkien Stadi on tasa-arvoinen. Feminismi on kaikkien sukupuolten tasa-arvon edistämistä. Lähes 40 000 ihmisen työnantajana, Suomen suurimpana sellaisena, Helsingin pitää edistää toiminnassaan rohkeasti tasa-arvoa ja olla syrjimätön. Yhteiskunnan ummehtuneet sukupuoliroolit kaipaavat tuuletusta ja Stadissa jokaisen pitää voida olla juuri kuten on.

#mahdollisuuksia

Helsinki on kaupunki, joka luo kaikille mahdollisuuksia rakentaa hyvää elämää, kouluttautua, harrastaa, ystävystyä, rakastua, tehdä töitä, toimia yrittäjänä, tehdä uusia alkuja. Helsingissä kuntalaisten pitää voida rakentaa kaupunkia ideoimalla ja toteuttamalla uutta, kunnan pitää luoda uudelle mahdollisuuksia.

#yksinasuvat

Yksin asuminen ei tarkoita yksinäisyyttä, vaan on monelle haluttu tapa asua. Yksin asuvat ovat kuitenkin yhdessä asuvia suuremmassa köyhyysriskissä. Elävä kaupunki ja julkinen tila rakentavat yhteisöllisyyttä. Tarvitsemme enemmän pieniä ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, mutta myös uusia yhteisöllisen asumisen muotoja. Helsingin pitää olla aktiivinen asunnottomuuden torjuja.

Yhdeksänvuotinen työni muun muassa Vihreiden puoluevaltuuskunnassa, Vihreiden sote- ja poliittisen ohjelman työryhmissä, kaksi vuotta Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtajana (samalla osana eduskuntaryhmää ja puoluehallitusta), harjoittelijana puoluetoimistolla ja kunnallisissa luottamustoimissa olkoon osoituksena siitä, että teen tätä työtä tosissani ja haluan muuttaa maailmaa Vihreiden riveissä. Haluan nostaa Vihreitä entistä vahvemmin liikkeenä, jolle köyhyyden torjunta on politiikan keskiössä.