Olen oululainen Vihreä yhdistysaktiivi. Koko työurani olen työskennellyt ihmisten kanssa, jotka ovat tavalla tai toisella ”elämän syrjässä kiinni”. Siksi haluan edistää politiikassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla.