Kuntavaaleissa valitaan yhteisten asioiden hoitajia, ja heiltä edellytetään yhteistyötä, tietoa, uteliaisuutta ja neuvottelukykyä. Tutkijana olen omaksunut nämä taidot, ja olen valmis ottamaan Turun kuntapolitiikan haasteet vastaan.

Turulla on edessään hankalia ongelmia, joihin ei löydy helppoja ratkaisuja. Paras mahdollinen ratkaisu on kuitenkin aina löydettävissä. Haluan olla mukana puolustamassa tutkitun tiedon merkitystä päätöksenteossa, ja haluan, että päätösten vaikutuksia seurattaisiin ja että niistä raportoitaisiin nykyistä avoimemmin. Vain siten päätöksentekoa voidaan kehittää järjestelmällisesti paremmaksi.

Koulutukseltani olen biokemian maisteri (FM) ja lastentautiopin tohtori (FT) Turun Yliopistosta. Lähdin ensimmäistä kertaa kuntavaaliehdokkaaksi, koska mielestäni kuntapolitiikassa tarvitaan enemmän kaltaisiani rauhallisesti asioita punnitsevia tutkijataustaisia ihmisiä. Työurani olen tehnyt lasten autoimmuunisairauksien – lähinnä tyypin 1 diabeteksen ja hieman myös keliakian – ennustamisen ja ehkäisemisen parissa. Väitöskirjani tein D-vitamiinista ja lasten tyypin 1
diabeteksesta, ja väittelin tohtoriksi keväällä 2020.

Vihreisiin olen kuulunut pari vuotta, ja olen aktiivisesti osallistunut puolueen toimintaan Varsinais-Suomessa. Tämän vuoden alusta olen ollut myös Viitteen liittohallituksen jäsen. Kuntapolitiikassa haluaisin painopisteen siirtyvän ongelmiin reagoimisesta ja tulipalojen sammuttelusta ennaltaehkäisyyn ja pitkäjänteiseen suunnitteluun. Se olisi nykytyyliä huomattavasti kustannustehokkaampaa ja ennakoitavampaa ja parantaisi ihmisten elämänlaatua. Jos esimerkiksi koulu- tai työpaikkarakennus on jo homeessa, ja ihmiset oireilevat, terveysongelmat saattavat jäädä pysyviksi, ja koko rakennus on purettava. Kosteusongelmiin olisi puututtava heti niiden ilmaannuttua, ja se on mahdollista vain, jos varaudutaan niihin mittaamalla rakennusten kosteutta säännöllisesti.

Työssäni olen oppinut, että autoimmuunisairauksien syntyyn on monia syitä, joista kaikkia ei vielä tiedetä. Geneettisellä alttiudella on oma osuutensa, mutta suurempi merkitys vaikuttaa olevan biodiversiteetin heikkenemisellä. Haluan siksikin olla kuntatasolla mukana puolustamassa lähiluontoa ja luonnon monimuotoisuutta, vaikka luonnolla on toki arvoa ihan itsessään terveysvaikutuksista huolimatta.