Olen ”entinen tuleva astronautti”, sillä katsellessani viisivuotiaana ensimmäistä kuulentoa päätin
ryhtyä isona astronautiksi. Parhaiten olenkin perillä tähtitieteestä ja avaruustutkimuksesta, mutta
olen kirjoittanut paljon myös muista tieteenaloista ja aiheista. Julkaistuja kirjoja on kertynyt 33,
niistäkin valtaosa Maan ilmakehän ulkopuolisista asioista, mutta myös säästä ja ilmastosta,
luonnosta ja retkeilystä, energiantuotannon tulevaisuudesta ja tieteen historiasta.

Muutin Helsingistä Espooseen kymmenvuotiaana. Kävin kouluni Espoonlahdessa ja olen asunut
Latokaskessa, Lintuvaarassa ja viimeiset 20 vuotta Brobackassa, Nuuksion kansallispuiston
kupeessa. Kaupunki on siis tuttu pitkältä ajalta ja monelta kantilta.

Luonto ja ympäristö ovat olleet minulle aina tärkeitä, ja kuljen metsässä kamera kaulassa
päivittäin. Espoossa riittää luontoa: etelässä on merta ja saaristoa, pohjoisessa Nuuksio ja siinä
välissä Keskuspuisto. Niiden lisäksi on paljon ”lähiluontoa”: pieniä metsiköitä, kallioita,
puistikoita. Kaupungin kasvaessa on pidettävä huolta, ettei luontoalueita nakerreta yhä
pirstaleisemmiksi. Se vie monilta lajeilta elinmahdollisuudet ja vähentää luonnon
monimuotoisuutta.

Luonnolla on tärkeä rooli myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsät muodostavat hiilinielun,
johon varastoituu ilmakehän hiilidioksidia. Kaikella, mitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja
torjumiseksi teemme, on oltava sama tavoite: ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin määrää on
vähennettävä. Hiilidioksidin suurimmat lähteet ovat energiantuotanto ja liikenne. Espoon
kasvaessa sekä energian että liikkumisen tarpeet kasvavat, oleellista on se, miten tuotamme
energiaa ja miten liikumme.

Meillä on toimiemme tueksi tietoa enemmän kuin koskaan aiemmin. Virheelliset ja valheelliset
väitteet peittävät usein alleen faktatiedon. Oikea tieto ei aina löydy ensimmäistä nettihaun tulosta
klikkaamalla. Tiede on tutkittua tietoa, se ei ole lopullisia totuuksia. Tiedon lisääntyessä päästään
lähemmäksi totuutta, mutta tiede ei koskaan tule valmiiksi. Tiedettä ja tekniikkaa on syytetty
maailman nykyisistä ongelmista, mutta ilman tiedettä ja tekniikkaa niitä ei pystytä ratkomaan.