Olen ohjelmistosuunnittelija ja omakotiasuja Tampereen Hervannasta, koulutukseltani diplomi-insinööri. Olen ehdolla kuntavaaleissa, sillä haluan olla mukana ratkaisemassa ongelmia myös töiden ulkopuolella, yhteiskunnan hyväksi. Tieteen seuraaminen kuuluu harrastuksiini, samoin pelien pelailu sekä digitaalisessa että analogisessa muodossa.

Tärkein vaaliteemani on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Ilmastonmuutos on todellinen uhka, ja kaupunkitasolla voimme paitsi pitää huolta omasta tontistamme, myös toimia edelläkävijänä ja esikuvana muille. Kaupungit ovat merkittäviä päätöksentekijöitä esimerkiksi energia- ja liikenneratkaisuissa. Näillä alueilla tuleekin aktiivisesti pyrkiä kohti polttovapaata energiankäyttöä. Lisäksi kulutusta voidaan ohjata tukemaan ekologisia ratkaisuja hankintojen kriteerejä tarkastamalla, sekä maankäyttöä kehittämällä.

Toisena ― vähintään yhtä tärkeää kuin ilmastonmuutoksen hillitseminen, on pitää huolta kuntalaisista, myös heikommassa tilanteessa olevista. Tampereen tulee pitää myös vähävaraisten, syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien puolta. Tämä siitä yksinkertaisesta syystä, että ilmastotoimien maksattaminen heikommilla on kestämätön tie. Valitettavasti tämä tarkoittaa painetta teollisuudelle ja julkiselle sektorille. Yrityksiä ei silti tule jättää yksin kamppailemaan näiden asioiden kanssa, vaan kaupalliseen ympäristöön pitää luoda selkeät ja vakaat kannustimet ohjaamaan toimintaa. Kyse ei ole nollasummapelistä kaupungin sisällä, vaan rohkeudesta investoida edistyksellisiin hankkeisiin eturintamassa. Tavoitteena on nousta edelläkävijäksi ilmastonmuutoksen torjunnan teknologisissa ratkaisuissa, jolloin niitä tuottavat yritykset työllistäisivät myös paikallisia ihmisiä.

Kolmantena kärkenä haluaisin nähdä Tampereen profiloituvan vahvana opiskelijakaupunkina ja laadukkaan tutkimuksen edelläkävijänä. Tämä kytkeytyy saumattomasti hyvän yritysympäristön ylläpitämiseen ja teknisesti vaativien kehittämishankkeiden mahdollisuuksiin Tampereen alueella. Emme kuitenkaan saa päästää varhaiskasvatusta tai peruskoulua hunningolle. Jo pelkästään kaupungin vetovoiman kannalta meillä pitää olla laadukkaat koulutuspalvelut myös lapsille, oli sitten kyse keskustasta, Tesomasta tai Hervannasta.

Lyhytnäköisyyttä vastaan, pidemmällä tähtäimellä. Omaksi parhaaksemme.