Olen 45-vuotias porilainen tekniikan tohtori ja kolmen lapsen äiti. Työskentelen tällä hetkellä Satakunnan Vihreiden toiminnanjohtajana. Yli 15 vuotta hurahti työskennellessä raskaassa metalliteollisuudessa sekä paikallisessa elinkeinoyhtiössä erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Vuonna 2013 sain vihdoin työn ohella tekemäni väitöskirjan valmiiksi ja väittelin tohtoriksi materiaalitekniikan alalta. Tutkimukseni käsitteli kestomagneettien pitkäaikaiskestävyyttä. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä modernin moottori- ja generaattoriteollisuuden kanssa.

Aktivoiduin mukaan politiikkaan vuonna 2013, kun useamman vuoden yrittämisen jälkeen jouduin toteamaan, että työntekijän on mahdotonta ratkoa sisäilmaongelmatilannetta työpaikalla. Perehdyin sisäilmaongelmiin liittyvään tutkimukseen ja lainsäädäntöön. Kävin lukuisia keskusteluja alan ammattilaisten ja tutkimuksia tekevien tahojen kanssa. Tilasin tutkimuksia, jotka selvästi kertoivat ongelmista. Niihin puuttuminen vain tuntui lähes mahdottomalta. Alan tieteellisellä tutkimuksellakaan ei näyttänyt olevan minkäänlaista painoarvoa, kun eri tahot kilvan välttelivät vastuistaan sairastuneista ihmisistä. Nykylainsäädännön viranomaistulkinnat tekevät sisäilmasta sairaistuneista täysin lainsuojattomia. Koen tämän varsinaiseksi häpeätahraksi tällaisessa länsimaisessa sivistysvaltiossa. Asiaksi, joka pitää korjata.

Kun kerran lähdin politiikkaan mukaan, haluan olla vaikuttamassa moneen muuhunkin asiaan yhteiskunnassamme. Haluan edistää avointa päätöksentekoa, joka pohjautuu mahdollisimman paljon tieteelliseen tutkimustietoon. Haluan, että päätöksiä tehdään pitkäjänteisesti kokonaisvaltaisten arviointien pohjalta. Haluan edistää energiamurrosta, jossa päämääränä on 100 % uusiutuva energiantuotanto lapsenlapsillemme. Haluan, että toimimme aktiivisesti ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Haluan myös parantaa ihmisten osallistumismahdollisuuksia niin päätöksentekoon kuin yhteiskuntaan yleensäkin. Yhteiskunnan ulkopuolelle putoaa yhä enenevässä määrin ihmisiä.