Olen 35- vuotias yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri ja monikulttuurisen uusperheen äiti Vantaalta. Terveyskeskuslääkärin työ on mielekästä, mutta vain pieni osa sairauksien ehkäisyä ja terveyden edistämästä tapahtuu terveydenhuollon sisällä. Poliitikkona haluankin parantaa eri ikäisten ja -taustaisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Teen töitä sen eteen, että terveys- jahyvinvointivaikutukset huomioitaisiin kaikessa päätöksenteossa tutkittuun tietoon perustuen.

Luonnon- ja ympäristönsuojelu, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat ihmistenkin hyvinvoinnin perusta, jonka pohjalta voimme rakentaa kestävän tavan elää yhteisellä maapallollamme ja kotikaupungissamme Vantaalla. Kuntatasolla terveyden edistäminen käy esimerkiksi lähiluonnon ja arkiliikunnan, kulttuuritarjonnan, taiteen ja musiikin kautta. Joukkoruokailuissa terveellisyys ja ekologisuus kulkevat käsi kädessä. Terveyseroja kaventavat kuntalaisten yhdenvertaiset palvelut ja ennaltaehkäisee kaupunkisuunnittelun kautta tapahtuva syrjäytymisen ehkäisy, kuntalaisten osallistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä ongelmien varhainen ratkaisu mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Tarjoamalla oikea-aikaisesti matalankynnyksen palveluja saadaan myös kustannukset pysymään kurissa.

Tule kanssani tekemään Hyvinvoiva Vantaa!