Toimin Sitrassa vanhempana neuvonantajana keskittyen ilmasto- ja energiapolitiikkaan sekä kiertotalouteen. Teen myös töitä omassa yrityksessäni Tyrskyssä, joka tarjoaa ilmasto- ja kestävyysalan asiantuntijapalveluja.

Minulla on pitkähkö kokemus päätöksenteosta eri tasoilla. Eduskunnassa vaikutin liki 11 vuotta kansanedustajana, mukaan lukien eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja kuuden eri valiokunnan jäsenenä – kahdessa niistä varapuheenjohtajana.

Tampereen kunnallispolitiikassa olen ollut mukana vuodesta 1996. Tuona aikana olen vaikuttanut kaupunginvaltuutettuna, eri lauta- ja johtokuntien jäsenenä sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Olen toiminut myös mm. ilmastopoliittisena asiantuntijana pääministerin alaisuudessa. Nykyään olen lisäksi Euroopan vihreiden hallituksen jäsen ja varaeuroparlamentaarikko.

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta, pääaineena tiedotusoppi. Viestintä onkin vahvuuksiani: olen esiintynyt yli tuhannessa puhetilaisuudessa liki 30 maassa ja kirjoittanut kolme kirjaa.

Olen ehdolla vaaleissa, koska näinä vaikeina aikoina koen velvollisuudeksi puolustaa ympäristöä, ihmisoikeuksia ja kansainvälisyyttä. Olen ehdolla, koska 20 vuoden jälkeenkin pidän paikallista vaikuttamista mielekkäänä ja tärkeänä. Olen ehdolla myös siksi, että suhtaudun intohimoisesti kotikaupunkiini. Näen Tampereella upeita mahdollisuuksia.

Vihreä lanka vaikuttamistyössäni on kehittää päätöksenteon laatua. Olen puhunut avoimuuden, joukkoistamisen, pitkän aikavälin näkökulman ja näyttöperusteisuuden puolesta. Tälle tuntuu olevan nykyään tarvetta entistäkin enemmän.

Tilausta saattaa olla myös tyylille, jota olen yrittänyt politiikassa edistää. Keskitytään ratkaisuihin, ei ongelmiin. Kuunnellaan toista mieltä olevia ja altistutaan keskusteluun heidän kanssaan. Nojataan tosiasioihin ja argumentoidaan rauhallisesti.

Rakennetaan siltoja, ei muureja.