Ympäristön ja ihmisten puolella.

Olen huolissani seurannut koulutuksen sekä riippumattoman tieteen ja tutkimuksen arvostuksen heikkenemistä lainvalmistelussa ja päätöksenteossa. Tämä on näkynyt viime aikoina mm. sote-valmistelussa, ympäristölainsäädännön heikennyksissä ja yliopistoihin ja koulutukseen kohdennetuissa leikkauksissa.

Suomeen tarvitaan koulutuksen ja tieteen kunnianpalautus! Tarvitaan kestävää päätöksentekoa, joka perustuu tietoon ja tutkimukseen, osallisuuteen ja välittämiseen, riippumattomaan lainvalmisteluun sekä avoimuuteen ja yhteistyöhön.

Olen 42-vuotias kielen ja kognition tutkija, tietojenkäsittelytieteen maisteri ja väitellyt kognitiotieteestä. Olen tehnyt töitä ympäristön puolesta aiemmin järjestöissä ja nykyään toimin kunta- ja maakuntapäättäjänä, mm. Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajana.

Jos tulen valituksi, lupaan:

  • Tehdä kaikkeni turvallisen elinympäristön ja monimuotoisen luonnon puolesta. Ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen on mahdollista pysäyttää.
  • Vahvistaa koulutuksen ja tutkimuksen asemaa sekä koulutuksen tasa-arvoa ja resursseja kaikilla koulutusasteilla. Päätöksenteon on oltava avointa ja läpinäkyvää sekä perustuttava tietoon ja tutkimukseen.
  • Edistää vahvoja hyvinvointipalveluita, jotka luovat hyvän elämän ja sujuvan arjen perustan jokaiselle. Teen työtä eriarvoistumisen torjumiseksi.

#Saara2019