Yöjunalla Berliiniin? Kyllä kiitos! Rakennetaan yhdessä vahva ja toimiva Euroopan unioni, joka torjuu ilmastonmuutosta, puolustaa ihmisoikeuksia ja luo hyvinvointia kaikille. Suomella osana rohkeaa ja yhtenäistä EU:ta voi ja pitäisi olla näissä kysymyksissä kokoaan suurempi rooli. Siksi olen ehdolla Euroopan parlamenttiin numerolla 238.

Olen 31-vuotias bioinformaatioteknologian ja työpsykologian diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta sekä kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Espoosta. Vihreissä olen muun muassa puheenjohtanut puoluekokouksia, toiminut puoluehallituksessa sekä johtanut koulutuspoliittista työryhmää ja geenimuuntelua koskevan keskustelupaperin valmistelua.

Olen periksiantamaton paremman maailman tekijä, analyyttinen optimisti ja toimeen tarttuva feministi. Olen mukana politiikassa puolustaakseni koulutusta, tasa-arvoa ja ympäristöä. Minulle tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, vapaus, inhimillisyys ja avoimuus.

Tulevaisuus tehdään tänään.

Ilmaston ja luonnon puolella

Euroopan unionin on otettava johtajuus taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Luovutaan fossiilisista polttoaineista, lopetetaan saastuttamisen tuet ja rakennetaan raiteita. Edelläkävijänä EU voi toimia esimerkkinä ja kirittäjänä muille ja EU-maat hyötyvät viedessään osaamista ja teknologiaa eri puolille maailmaa.

Ratkaisuina koulutus ja tutkimus

Ripeä ja oikeudenmukainen siirtymä kohti kestävää tulevaisuutta edellyttää voimakasta panostusta koulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan. Moninkertaistetaan Erasmus-ohjelman rahoitus ja panostetaan korkeatasoiseen tutkimukseen. Varmistetaan tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet kaikille nuorille ja niille, joiden osaaminen meinaa muuttuvassa maailmassa vanhentua.

Perustana ihmisoikeudet ja oikeusvaltio

Viime vuodet ovat osoittaneet, että ihmisoikeudet, tasa-arvo ja oikeusvaltio tarvitsevat puolustajia. Torjutaan köyhyyttä ja syrjintää, parannetaan tyttöjen ja naisten asemaa, puolustetaan jokaisen ihmisarvoa ja oikeutta elää. EU voi ja sen tulee toimia tinkimättömästi näiden asioiden puolesta Euroopassa ja maailmalla.

Ehdokkaan kirjoituksia tai videoita tiedepuolue sivulla: