Olen Kamerunissa syntynyt nainen, joka on asunut Suomessa lähes 15 vuotta ja olen ehdokas ensimmäistä kertaa Turun kunnallisvaaleissa. Olen kestävän kehityksen politiikan asiantuntija / tutkija. Analysoin, tulkitsen ja käsittelen kansainvälistä kestävyyspolitiikkaa kansallisen, paikallisen ja yksilöllisen täytäntöönpanotason perspektiivistä. Minulla on tohtorin tutkinto yhteiskuntatieteistä (fokus-strategian muotoilu ja toteutus) Turun yliopistosta.Työskentelin kaupunki Konsernin ilmastotiimin kanssa projektiasiantuntijana. Ennen tätä olen aktiivisesti edistänyt yksilöiden kestäviä elämäntapoja, kansalaisten osallistumista ja monikulttuurisuutta. Olen äiti, vaimo, mentori ja sosiaalipoliittisten muutosten tekijä. Olen jokapäiväinen asukas, joka uskoo, että asukkaat voivat tehdä enemmän, jos heitä kuulla ja nähdä enemmän.