Olen vaasalainen vihreä eduskuntavaaliehdokas, Vaasanseudun Vihreiden puheenjohtaja ja Vaasan vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja. Olen jäsenenä Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnassa, lisäksi olen yksi Vihreiden edustajista Folktingetissä ja Vihreän liiton puoluevaltuuskunnan jäsen.

Koulutukseni hallintotieteiden maisteri ja työskentelen erikoissuunnittelijana sosiaalivakuutusalalla, Kelalla. Kotikieliäni ovat suomi ja ruotsi ja perheeseeni kuuluu avopuoliso sekä 1997, 1999 ja 2001 syntyneet lapset, lisäksi kissatalolta meille muuttaneet lemmikkikisut Onni ja Minni.

Minulle tärkeitä teemoja ovat ilmastonmuutoksen torjunta, yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutus sekä turvaa antava ja mahdollistava sosiaaliturva eri elämäntilanteisiin.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä tuli tärkein tavoitteeni, kun ymmärsin että se ei koske kaukaista tulevaisuutta, vaan vaikuttaa jo lasteni ja oman sukupolveni elämään. Se haastaa niin elinkeinoja, maataloutta kuin sosiaaliturvaa, koko yhteiskuntaa. Ellemme me onnistu tässä tavoitteessa, muutkin tavoitteet menettävät merkityksensä.

Toinen tärkeä tavoitteeni on köyhyyden torjunta ja ihmisarvoinen elämä kaikille. Hyvä yhteiskunta kannustaa yrittämään ja tukee silloin, kun sille on tarvetta. Se luottaa ihmisiin ja kannustaa rankaisematta ja yhdenvertaisesti. Se huolehtii kaikenikäisistä, sekä kunnioittaa meidän kaikkien ihmisoikeuksia. Se huolehtii, että apua on saatavissa läheltä ja omalla äidinkielellä.

Koulutus torjuu syrjäytymistä ja tieteellinen tieto ja teknologia antavat toivoa vaikeidenkin haasteiden ratkaisuun. Tarjotaan siis jokaiselle lapselle ja nuorelle tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen.