Olen vaasalainen vihreä eduskuntavaaliehdokas, Vaasanseudun Vihreiden
puheenjohtaja ja Vaasan vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja. Olen
jäsenenä Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnassa, lisäksi olen yksi
Vihreiden edustajista Folktingetissä ja Vihreän liiton
puoluevaltuuskunnan jäsen.

Koulutukseni hallintotieteiden maisteri ja työskentelen
erikoissuunnittelijana sosiaalivakuutusalalla, Kelalla. Kotikieliäni
ovat suomi ja ruotsi ja perheeseeni kuuluu avopuoliso sekä 1997, 1999 ja
2001 syntyneet lapset, lisäksi kissatalolta meille muuttaneet
lemmikkikisut Onni ja Minni.

Minulle tärkeitä teemoja ovat ilmastonmuutoksen torjunta, yhdenvertaiset
ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutus sekä turvaa
antava ja mahdollistava sosiaaliturva eri elämäntilanteisiin.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä tuli tärkein tavoitteeni, kun ymmärsin
että se ei koske kaukaista tulevaisuutta, vaan vaikuttaa jo lasteni ja
oman sukupolveni elämään. Se haastaa niin elinkeinoja, maataloutta kuin
sosiaaliturvaa, koko yhteiskuntaa. Ellemme me onnistu tässä
tavoitteessa, muutkin tavoitteet menettävät merkityksensä.

Toinen tärkeä tavoitteeni on köyhyyden torjunta ja ihmisarvoinen elämä
kaikille. Hyvä yhteiskunta kannustaa yrittämään ja tukee silloin, kun
sille on tarvetta. Se luottaa ihmisiin ja kannustaa rankaisematta ja
yhdenvertaisesti. Se huolehtii kaikenikäisistä, sekä kunnioittaa meidän
kaikkien ihmisoikeuksia. Se huolehtii, että apua on saatavissa läheltä
ja omalla äidinkielellä.

Koulutus torjuu syrjäytymistä ja tieteellinen tieto ja teknologia
antavat toivoa vaikeidenkin haasteiden ratkaisuun. Tarjotaan siis
jokaiselle lapselle ja nuorelle tasavertaiset mahdollisuudet
koulutukseen.