Olen 69-vuotias diakoni, sosionomi YAMK ja ammatillinen opettaja. Kunnissa valmistaudutaan sosiaali- ja terveysalan uudistukseen. Se aiheuttaa muutoksia kunnan hallinnossa. Juuri nyt valmistellaan päätöksiä, joilla säädetään lautakuntien / johtokuntien ja kunnanhallituksen tehtävistä. Kunnassa on löydettävä tasapaino virtaviivaisen johtamisen ja demokraattisen päätöksenteon ja valvonnan kesken. Pieni kunta voi säätää kaikki (paitsi tarkastuslautakunnan) lautakuntien tehtävät kunnanhallitukselle. Suuremmissa hallituksen tehtäväksi saattaa riittää tytäryritysten ohjaus ja laillisuusvalvonta. Mielestäni koulutus ja kasvatus, kunnan tekniikka ja kulttuuri tarvitsevat omat lautakunnat. Hyvinvointi muodostuu kulttuurista! Hallintoa koskevat ratkaisut muodostavat pohjan demokraattiselle ja avoimelle kunnan johtamiselle.