Olen 35-vuotias tamperelainen lukion ja yläasteen matemaattisten aineiden opettaja. Olen varavaltuutettu ja ikäihmisten palvelujen lautakunnan varapuheenjohtaja. Kiinnostukseni politiikkaan on seurausta ilmastotieteeseen perehtymisestä opiskeluaikoina. Halusin olla mukana vaikuttamassa paremman tulevaisuuden puolesta. Sama into toimia paremman maailman puolesta on vuosien myötä vain kasvanut, minkä takia olen jälleen ehdolla kuntavaaleissa.

Kaikki poliittinen päätöksenteko lähtee liikkeelle arvoista, siitä kaikesta, mitä pidämme tärkeänä. Oikeudenmukaista ja inhimillistä politiikkaa ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa ilman tarkkaa, ajantasaista ja kattavaa tietoa. Hyvä kuntapäättäjä ei muodosta mielipidettään ensimmäisen tunnereaktionsa pohjalta vaan ottaa asioista selvää, ja hankkii tarvittavan tiedon. Maltin lisäksi tarvitaan lopulta myös rohkeutta toimia. Täydellistä tietoa ei ole olemassa. On kyettävä arvioimaan, milloin tieto on riittävää.