Olen ehdolla eurovaaleissa. Nyt on se hetki, jolloin tarvitaan niin Suomessa kuin Euroopassakin rohkeutta puolustaa ilmastoa, koulutusta, demokratiaa ja inhimillisyyttä. Suomesta tarvitaan europarlamentaarikkoja, joilla on kokemusta ja näkemystä tärkeiden arvojen puolustamiseen ja tarpeellisiin uudistuksiin ihmisten ja ympäristön puolesta. Siksi päädyin pitkän harkinnan jälkeen siihen, että en voi jättää politiikkaa nyt. On liian paljon tekemistä, jotta nyt voisi astua sivuun tekemään jotain muuta mielenkiintoista.

Ilmastonmuutos etenee tavalla, joka järisyttää koko ihmiskunnan ja lastemme tulevaisuutta. Uudet tiedot Grönlannin ja Etelämantereen mannerjäätiköiden sulamisesta korostavat sen merkitystä, että nyt tarvitaan vahvoja päätöksiä ilmaston suojelemiseksi ja kestävän talouden rakentamiseksi. Entisenä ympäristöministerinä minulla on sellaista kokemusta ja verkostoja, joilla voisin europarlamentaarikkona palvella Suomea ja ihmiskuntaa näiden ratkaisujen tekemiseksi. Tässä yhdistyvät vihreiden ja teollisuuden etu: suomalaiset yritykset ovat kestävän talouden etulinjassa kehittämässä puhtaita ympäristöratkaisuja, oli sitten kyse merenkulusta, energiasta tai energiansäästöstä. Kiristämällä EU:n ilmastotavoitteita ja ajamalla uusia normeja asumisen, liikenteen ja ruuan päästöjen vähentämiseksi luomme markkinoita suomalaisille yrityksille ja vauhditamme puhtaan teknologian käyttöönottoa. Tässä haluan olla sillanrakentajana yritysten ja politiikan välillä: yhdessä olemme enemmän. Myös Itämeren suojelussa EU on tärkeässä asemassa: Itämeri on lähes EU:n sisämeri, ja maataloustuet on uudistettava ravinnekiertoa lisäävään ja vesistöpäästöjä vähentävään suuntaan. Sen eteen teen töitä, meri, jonka rannalla olen ikäni asunut ja jonka luonnosta hengitän, on minulle rakas.

Koulutus on toinen rakas teemani. Ilman tasa-arvoista koulutusta kaikille, ei ole yhdenvertaista yhteiskuntaa, joka luottaa ja uskoo ihmisiin. Lasten luokkayhteiskunnan purkamisessa tarvitaan työtä myös EU:n tasolla. Erityisen paljon EU:lla on valtaa korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa. Haluan olla kehittämässä Euroopan unionista koulutuksen ja tieteen edelläkävijää koko maailmassa: EU:n rahankäyttöä on siirrettävä isosti näihin tulevaisuuden panostuksiin. Tieteellä ratkomme myös ilmaston ja kestävän talouden rakentamisen kysymyksiä. Kansainvälistä vuorovaikusta sekä opiskelija- ja tutkijavaihtoa on lisättävä.

Kolmanneksi haluan korostaa Euroopan unionin uudistamisen tarvetta. EU:n on oltava lähempänä ihmisiä ja puolustettava ihmisyyttä. Aion olla kirkas ääni inhimillisen tulevaisuuden puolesta Euroopassa. Demokratiaa ja oikeusvaltiota – sekä erityisesti haavoittuvaisessa asemassa olevia ihmisiä, kuten pienituloisia, sairaita ja vähemmistöjä – on puolustettava joissain maissa nousevalta ääriajattelulta ja syrjinnältä. Samalla on osoitettava, että EU ei vain vaadi maita leikkaamaan menojaan, kun taloudessa on vaikeaa. EU:n on oltava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, osallisuuden ja työllisyyden puolella. Monissa maissa talouskriisissä nuorisotyöttömyys nousi jopa yli 50 prosenttiin. Tässä EU:n on muutettava linjaansa: sen on panostettava nuoriin, osallisuuteen ja työllisyyteen. Tarvitaan EU:n yhteisiä minimitasoja perusturvalle. Heikompiosaisia lupaan puolustaa, jos tulen valituksi, koska sillä palautetaan luottamusta päätöksentekijöiden oikeudenmukaisuuteen. Siihen, että Eurooppa ja Suomi ovat aivan jokaista meistä varten. Meille jokaiselle on tilaa elää turvassa hyvää ja vapaata elämää.

Näiden asioiden puolesta teen kaikkeni, jos minut valitaan europarlamenttiin. Haluan rakentaa ihmisten Eurooppaa, ja Suomea, joka ratkoo tulevaisuuden haasteita uskoen ihmiseen ja tulevaisuuteen. Tervetuloa mukaan rakentamaan parempaa huomista! Maailman tulevaisuus ja inhimillisen, koulutukseen panostava yhteiskunnan vaaliminen ovat liian tärkeitä asioita sivuutettavaksi. Siksi olen käytettävissänne tähän tehtävään koko sydämestäni, kaikella palollani. Kuten aina, kun jotakin alan tekemään.