Olen 44-vuotias tekniikan tohtori (alana sovellettu matematiikka) ja tutkijaopettaja Lappeenrannasta. Toimin myös LUMA-keskus Saimaan johtajana. Olen kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu ja vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja, sekä kaupunkikehityslautakunnan ja Etelä-Karjalan maakuntahallituksen jäsen. Vapaa-ajallani liikun, ulkoilen luonnossa, kasvatan huonekasveja, luen ja teen käsitöitä. Perheeseeni kuuluu lukiota käyvä poika.

Minulle tärkeitä asioita ovat lapset, nuoret ja koulutus, ympäristö, eriarvoistumisen estäminen sekä tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus. Suurimmat tarpeet uudistuksille näen sosiaaliturvassamme, koulutuksessamme ja ympäristöpolitiikassamme. Olen aktiivinen, ratkaisuhakuinen ja tietolähtöinen tulevaisuuden kestävien ratkaisujen puolestapuhuja.

Nykypolitiikka on tullut ratkaisevaan tienhaaraan: meidän on ihmiskuntana valittava jatkammeko eriarvoistavaa, luonnonvaroja tuhlaavaa ja tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia heikentävää taloudenpitoa, vai vaihdammeko inhimillisempää tulonjakoa edistävään politiikkaan, joka on kohtuullisempi vähävaraisille ja suojelee lastemme tulevaisuutta. Suunnanmuutoksella on jo kiire.

Talouden pitää olla työväline, ei itseisarvo. Tasapuolisesti jakautunut hyvinvointi, mahdollisuudet ja laadukas koulutus sekä hyvinvoiva ympäristö ovat keskiössä Suomen tulevaisuuden edellytysten luonnissa. Ratkaisujen pitää pohjautua parhaalle saatavissa olevalle tutkitulle tiedolle, huomioiden päätösten vaikutukset erityisesti niiden tahojen, joilla ei ole etujärjestöjä, kannalta.

Tehdään Suomesta taas inhimillinen, ihmisten ja luonnon hyvinvoinnista välittävä maa.