Olen 42-vuotias tekniikan tohtori, tutkimusalanani sovellettu matematiikka. Tällä hetkellä työskentelen Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla tutkijan ja opettajan rooleissa. Erityisesti erilaiset ympäristöä mallintavat menetelmät ja tutkimuskohteet ovat lähellä sydäntäni. Tiede on hienoa ja innostavaa! Toivoisin innostuksen ja kiinnostuksen tieteeseen tarttuvan myös lapsiin ja nuoriin.

Vapaa-aikaani vietän yläkouluikäisen poikani kanssa maailmaa ihmetellen, osallistuen erilaisten yhdistysten toimintaan, ulkoillen, liikkuen ja monenlaista kulttuuria harrastaen. Pidän normaalista, rauhallisesta kotielämästä. Olen vältellyt teollisen lihan syömistä viimeiset 19 vuotta, eikä perheessämme elämäntapasyistä ole autoa. Tänä talvena olen opetellut talvipyöräilyä, mutta erityisesti pidän kävelemisestä.

Olen ollut mukana kunnallispolitiikassa jo yli 10 vuotta, joista viimeiset 8 vuotta kaupunginvaltuutettuna ja teknisen lautakunnan jäsenenä. Erityisesti fiksu kaupunkisuunnittelu, energiaratkaisut ja energiatehokkuus, sekä uusimman tiedon omaksuminen kaikessa, niin lasten ja nuorten asioiden hoidossa kuin luonnon monimuotoisuuden suojelemisessakin, ovat minulle läheisiä asioita.

Kaupungin asukkaat pitää ottaa nykyistä kattavammin mukaan kaupungin toimien suunnitteluun, arjen parhaita asiantuntijoita ovat palveluiden käyttäjät. Kunta ei voi olla vastuussa kaikista työpaikoista alueellaan, mutta se voi mahdollistaa monen paikallisen yrityksen toimintaa viisailla hankinnoillaan, hyvällä kaavoituksellaan ja esimerkiksi mahdollistamalla pienyrittäjien matkailupalveluita. Perustulo toisi yrittäjille tukea ja turvaa erilaisissa tilanteissa, kannatan sitä lämpimästi vaikka siitä ei kuntatasolla päätetäkään.

Olen valtuutettuna aktiivinen, asioihin huolella perehtyvä uusien ideoiden tuoja. Olen ollut monessa suhteessa aloitteellinen, kirjoittaen esim. jo toteutetut aloitteet ilmasto-ohjelman teosta, energiansäästöohjelmaan liittymisestä, Rauha-Tiuruun perustettavien matkailua tukevien ulkoilureittien teosta, lähiliikuntapaikkojen lisäämisestä ja viimeisimpänä luonnonsuojelualueiden lisäämisestä Suomi 100v. juhlavuoden kunniaksi. Olen myös ollut aktiivisesti edistämässä joukkoliikenteen ja pyöräilymahdollisuuksien kehittämistä Lappeenrannassa.

Olen aina ollut kiinnostunut asioiden taustoista ja syy-seuraussuhteista. Pienen nippelipäättämisen sijaan valtuutettujen on tärkeää nähdä kokonaisuuksia ja hahmottaa asioiden mittasuhteet. Lappeenrannan valtuuston työskentelyyn haluan tuoda jatkossakin laajempaa näkemystä eri asioiden keskinäisistä vaikutuksista, paremmasta vaikutusarvioinnista jo suunnitteluvaiheessa ja myös eri asioiden mittakaavoista, niin käytännön tasolla kuin euroissakin.