Luontoa on suojeltava, ympäristöongelmien korjaamisen aika on nyt. Lapsista, nuorista ja ikääntyneistä on huolehdittava hellästi. Työllisyys kuntoon, syrjäytymistä on ehkäistävä eikä heikoimpia saa unohtaa.

Haluan, että meitä seuraavat sukupolvet saavat leikkiä lumessa ja uida Itämeressä. Meidän on toimittava ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden eteen.

Tarvitaan myös rohkeita ratkaisuja suomalaisen työn ja hyvinvoinnin puolesta. Tehdään yhdessä maailmasta ja kotikaupungistamme Espoosta parempi!