Olen 62-vuotias neurologian erikoislääkäri ja dosentti ja olen työssäni perehtynyt erityisesti muistisairauksiin ja neuropsykiatriaan. Olen tehnyt kliinistä tutkimusta ja kirjoittanut ja toimittanut oppimateriaalia. Helsingissä toimin kaupunginvaltuutettuna ja sote-lautakunnan jäsenenä. Politiikassa keskityn köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseen, ikääntyneiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien aseman parantamiseen sekä inhimilliseen huumepolitiikkaan. Mottoni on Ääni niille joiden oma ääni ei kanna. Kaiken politiikan tulee perustua tutkittuun tietoon.

Ehdokkaan kirjoituksia sivustolla: