Oikeita päätöksiä voi tehdä vain oikean tiedon pohjalta
Olen ammatiltani historiantutkija ja kahden lapsen isä Itä-Helsingin Vesalasta.

Tutkijana olen perehtynyt erityisesti Suomen lähihistoriaan, ja kirjoittanut erityisesti Suomen suhteista kansallissosialistiseen Saksaan. Viime vuosina olen seurannut tiiviisti suomalaista äärioikeistoa. Olin yksi kolmesta Suomalaiset fasistit -teoksen kirjoittajasta.

Minusta on alkanut tuntua, ettei pelkkä tutkijantyö ja aktiivisuus kansalaisjärjestöissä riitä. Yhteiskunnan kehitykseen on yritettävä vaikuttaa muutenkin. Historioitsijana minun on helppo nähdä, että Suomelle on oikeistopopulismin ja äärioikeiston nousun takia tarjolla myös vähemmän houkuttelevia tulevaisuudennäkymiä.

Erityisesti kiinnitän huomiota sosiaalisen mediaan, josta lyhyessä ajassa tullut todellisuuden uusi ulottuvuus. Sen vaikutuksilta todelliseen maailmaan ei kukaan voi enää kokonaan eristäytyä. Sosiaalinen media on päävaikutuskanava kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita keskinäisen luottamuksemme nakertamisesta. Tämän ei kannata antaa enää jatkua.

Sisäisen turvallisuutemme horjuttamisen torjuminen on nostettava keskeiseksi osaksi turvallisuuspolitiikkaa.