Toimin tällä hetkellä Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajana ja kunnanhallituksen sekä maakuntavaltuuston varajäsenenä. Nämä tehtävät ovat tarjonneet näköalapaikan sekä rakentamisen että koko ympäristönsuojelun kenttään Kirkkonummella.

Olen tämän kauden aikana edistänyt mm. suojelualueiden perustamista Kirkkonummelle, ollut mukana käynnistämässä Kirkkonummen ensimmäistä kuntavetoista vesistöjen kunnostushanketta sekä edesauttanut virtavesien vapauttamista vaelluskaloille ja vieraslajien torjuntaa. Olen tehnyt töitä Kirkkonummen investointiohjelman toteuttamiseksi, jonka päämääränä on uudisrakentaa ja korjata kunnan ongelmakiinteistöjä. Olen ollut useampana vuonna mukana neuvottelemassa talousarvioon rahoitusta koulutukselle, sivistyspalveluille ja perusturvalle.

Minulle on tärkeää edistää tietoon ja tutkimukseen perustuvaa avointa ja osallistavaa päätöksentekoa. Teen mielelläni töitä hyvän asuinympäristön ja monimuotoisen luonnon puolesta sekä edistän sivistyskunnan tavoitteita, kuten laadukasta opetusta, kulttuuria ja vapaata sivistystyötä. Kasvava ja kehittyvä Kirkkonummi voisi olla ilmastotyön edelläkävijä. Tällä valtuustokaudella Kirkkonummi liittyi jo hiilineutraalien kuntien verkostoon, mutta työtä on vielä edessä!