Olen 38-vuotias pokeriammattilainen, opiskelija (HuK) ja Liedon vihreiden puheenjohtaja. Asun Littoisissa vaimon, kahden kouluikäisen lapsen ja kissan kanssa. Parhaillaan kirjoitan gradua Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteen laitoksella. Molemmat lapseni tarvitsevat erityistä tukea ja perheiden jaksamaan auttaminen on minulle tärkeää.

POLIITTINEN URA

Vihreissä olen toiminut vuodesta 2011 alkaen, ja vaikuttanut sen jälkeen useamman vuoden Liedon seudun vihreiden hallituksessa, ensin varapuheenjohtajana, sitten puheenjohtajana. Piirihallituksessa olen niin ikään toiminut varapuheenjohtajana yhden kauden, minkä jälkeen minut valittiin Varsinais-Suomen vihreiden puheenjohtajaksi vuosille 2018–19. Olin ehdolla myös kevään 2019 eduskuntavaaleissa.

Kuntapolitiikassa vaikutan tällä hetkellä Liedon varavaltuutettuna, erityishuoltopiirin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana ja sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenenä.

ARVOT

Arvomaailmaani heijastavat kansainvälisyys, feminismi ja vegaanius.

Minulle kaiken poliittisen toiminnan lähtökohta on kansainvälisyys: sitoutumalla solidaarisuuteen ja yhteistyöhön niin Pohjoismaissa, Euroopassa kuin YK:ssakin, taataan parhaat edellytykset ihmisoikeuksille, ilmastotyölle ja turvallisuudelle kaikkialla maailmassa. Tämä on erityisesti Suomen kaltaisten pienten maiden etu, mutta myös niissä elävien vähemmistöjen turva. Toivon EU:n liittovaltiokehityksen jatkuvan ja YK:n muuttuvan demokraattisempaan suuntaan – näitä voi Suomikin osaltaan edistää.

Feminismi tarkoittaa minulle etenkin ajattelutapaa, jolla tunnistetaan ja kyseenalaistetaan vahingollisia rakenteita kulttuurissamme. Feministisistä lähtökohdista voi esimerkiksi torjua miesten syrjäytymistä, edistää kasvissyöntiä ja helpottaa perheiden jaksamista. Minusta on tärkeää, että myös kaltaiseni moninkertaisesti etuoikeutetut ihmiset puolustavat feminismiä. Toimin tällä hetkellä mieserityisiin tasa-arvokysymyksiin kantaaottavan, feministisen Miehet ry:n hallituksessa.

Olen vegaani sekä eettisistä että ekologisista syistä ja edistän määrätietoisesti kasviperäisen ruoan osuutta julkisessa ruokatarjonnassa, kulutuksessa ja tuotannossa. Meidän tulee suhtautua ruoan ympäristöjalanjälkeen tieteellisesti ja määritellä tukipolitiikka sen mukaisesti. On myös tärkeää kunnioittaa vakaumukseen perustuvia ruokavalioita ja tarjota kaikille halukkaille vegaaniruokaa julkisissa laitoksissa.

VAALITEEMAT

Kesäkuun kuntavaaleissa haluan puhua erityisesti ilmastosta, ihmisoikeuksista ja erityisperheistä.

Ilmastotoimet mielletään helposti kansainvälisen tai korkeintaan valtakunnallisen tason projektiksi, mutta todellisuudessa ilmastonmuutosta torjutaan nimenomaan kunnissa. Liedossa leijonanosa kunnan päästöistä tulee tieliikenteestä, lämmityksestä ja maataloudesta. Niihin voimme paikallisesti vaikuttaa esimerkiksi parantamalla joukkoliikenneyhteyksiä ja pyörätieverkkoa, lisäämällä kestävästi tuotetun kaukolämmön tarjontaa ja edistämällä hiilensidontaa kunnan vuokraamilla pelloilla. Kunnat voivat vaikuttaa merkittävästi myös hankinnoillaan: ilmasto tulee huomioida kilpailutuksissa, kuten rakentamisen, ruokatarjonnan ja sähkösopimusten kohdalla.

Ihmisoikeuksia ja kuntalaisten yhdenvertaista kohtelua ei saa sivuuttaa kuntapolitiikassa ja siksi olenkin sitoutunut mm. Setan ja Trans ry:n kuntavaalitavoitteisiin. Kunta voi tehdä Pride-liputuksen kaltaisia symbolisia eleitä, mutta niiden tueksi tarvitaan resursseja esimerkiksi yhdenvertaisuuskoordinaattorin viran, henkilöstön koulutusten ja tilojen saavutettavuuden muodossa.

Erityislapsen vanhempana etenkin erityishuoltopiiri on minulle tärkeä luottamustehtävä, erityisperheiden usein jaksamisen äärirajoilla pyörivä arki on tuttua. On väärin, että heikoimmassa asemassa olevat lapset eivät usein saa tarvitsemiaan palveluita ilman pitkää taistelua viranomaisten kanssa – tätä haluan kampanjassani pitää esillä. Perheemme on käynyt oikeutta niin kuntoutuksen rahoituksesta kuin pysäköintiluvasta. Etenkin kehitysvammaisten oikeuksien puolustaminen on lähellä sydäntä ja osaan arvostaa varhaiskasvatusta myös kuntouttavana palveluna.